Kreditne kartice

Do ponude kreditne kartice online za manje od 5 minuta!

Kreditne kartice

Do ponude kreditne kartice online za manje od 5 minuta!

Saznajte više
Kreditne-kartice

Pristupnica za dodatnu osobnu MasterCard i(li) VISA karticu (259 KB)

Potvrda poslodavca o zaposlenju (57 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta po osobnim kreditnim karticama s primjenom od 01.06.2021 (86 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora po osobnim kreditnim karticama od 20.04.2022. (398 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard i Visa kreditne kartice (693 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa Iris Fashion kreditne kartice (505 KB)

Najava promjena Naknada i Općih uvjeta od 1.1.2023. - osobne kreditne kartice i RaiPay (545 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard i Visa kreditne kartice - u primjeni od 1.1.2023. (670 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa Iris Fashion kreditne kartice - u primjeni od 1.1.2023. (506 KB)

Opće informacije posrednika u osiguranju (82 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu osiguranje od nezgode korisnika RBA kreditnih kartica (320 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA Visa Gold PLUS (139 KB)

Uvjeti za UNIQA osiguranje korisnika RBA kreditnih kartica (2.147 KB)

Uputa za podjelu transakcija na rate (306 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 15.12.2022. (613 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 15.12.2022. (568 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (574 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 1.1.2023. (593 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 1.1.2023. (510 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba - u primjeni od 15.12.2022. (420 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (419 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba - u primjeni od 1.1.2023. (421 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (448 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (354 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)