Skrbništvo

Skrbništvo

Saznajte više

Kupnja udjela u inozemnim investicijskim UCITS fondovima

 

U Raiffesen banci možete kupiti udjele u inozemnim investicijskim UCITS fondovima.

Kako bi inozemni investicijski fondovi mogli nuditi svoje udjele u Republici Hrvatskoj, isti trebaju biti registrirani pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA).

Osim registracije,  društvo za upravljanje UCITS fondovima mora osigurati:
• Provođenje isplata vlasnicima udjela u UCITS fondovima
• Izdavanje i otkup udjela u UCITS fondovima
• Pristup dokumentaciji vezanoj za fondove i komunicirati sve bitne dokumente i informacije ulagateljima iz RH koji su kupili udjele u UCITS fondovima
• Rješavanje pritužbi ulagatelja u skladu s člankom 63. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Jedan od preduvjeta za registraciju u RH je angažiranje platnog i informacijskog agenta.
 

Raiffeisenbank Austria d.d. pruža usluge platnog i informacijskog agenta za UCITS fondove pod upravljanjem društva:

- Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft m.b.H., Austria (KAG), za UCITS fondove: Raiffeisen Euro Bonds (R) VTA, Raiffeisen US-Dollar Bonds (R) VTA, Raiffeisen EmergingMarkets-Bonds (R) VTA,  Raiffeisen European HighYield (R) VTA, Raiffeisen European Equities (R) VTA, Raiffeisen Sustainable US Equities (R) VTA i Raiffeisen EmergingMarket Equities (R) VTA

Popis svih inozemnih fondova registriranih u RH dostupni su na www.hanfa.hr.

 

Kontaktirajte nas

Za kupnju i prodaju udjela, kontaktirajte  RBA brokere na adresu brokeri@rba.hr ili na brojeve telefona: (01) 4495 066, 4495 082!

Fondovi treće strane