Loading...
Rođeni investitori - Raiffeisenbank Hrvatska

Investiranje je prirodno

Investiranje je prirodno

Investiranje nije tajanstvena djelatnost, rezervirana samo za sretnike i sretnice s neviđenim talentom za financije. U RBA vjerujemo da je ono sasvim prirodno ljudsko ponašanje. Dapače, sigurni smo da je baš svatko od nas rođeni investitor.

Recimo, Vi ste već investirali približno 6 sekundi svog vremena u čitanje ovog teksta! Zapravo, čitav život svi mi ulažemo u razne stvari – u svoje znanje i vještine, prijateljstva, veze ili brak. Ulažemo u hobije i zdravlje.

Našu spremnost na ulaganje danas, radi povrata određene vrijednosti u budućnosti, lako je prevesti iz svakodnevice u financijski svijet kroz ulaganje u investicijske fondove.

KAKO FUNKCIONIRA INVESTICIJSKI FOND?

PRIKUPLJANJE SREDSTAVA

ZAJEDNIČKO INVESTIRANJE

PRAĆENJE VRIJEDNOSTI SVOG DIJELA IMOVINE

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih investitora. Cilj je daljnje zajedničko ulaganje u različite financijske instrumente (dionice, obveznice, trezorske zapise, depozite i sl.). Sva imovina u koju fond ulaže naziva se portfeljem fonda.

Investicijski fond dijeli se na udjele. Svaki udio predstavlja dio u ukupnoj imovini fonda, a svaki investitor postaje vlasnikom određenog broja udjela.
Vrijednost (cijena) udjela računa se iz ukupne imovine fonda te se svakodnevno javno objavljuje.

OK, ALI ZAŠTO ULAGATI BAŠ U INVESTICIJSKE FONDOVE?
 • Profesionalno upravljanje - u fondovima, Vašim sredstvima upravljaju profesionalci. To uključuje analizu, odabir te praćenje investicije.
 • Dostupnost - zbog profesionalnog vođenja i zajedničkog izlaska na tržište vrijednosnih papira, imate pristup tržištima kojima ne biste mogli pristupiti sami, s malim ulaganjima (u fond se može uložiti i samo 15,00 EUR
 • Diverzifikacija - smanjenje rizika ulaganja kroz ulaganje u više vrsta imovine.
 • Unovčivost - možete otkupiti svoje udjele u bilo kojem trenutku, prema cijeni važećoj na dan otkupa udjela.
 • Bez konverzije - mogućnost ulaganja u EUR ili USD, ovisno o valuti fonda.
A TU SU I PRINOSI

Prinos investicijskog fonda je rezultat koji fond ostvaruje za Vas te predstavlja postotnu razliku vrijednosti Vašeg udjela u odnosu na neko početno razdoblje. Prinos se računa svakodnevno i za dulja vremenska razdoblja (godišnje, od osnivanja fonda..). Cilj svakog fonda je da taj rezultat bude pozitivan, u vidu dodatne zarade na uložena sredstva. U određenim razdobljima prinos može biti i negativan jer se vrijednost imovine fonda mijenja ovisno o promjenama cijena imovine, odnosno svih financijskih instrumenata u koje fond ulaže.

KAKO ĆU ZNATI KOJI INVESTICIJSKI FOND ĆE MI DONIJETI ŽELJENE PRINOSE?

Vaši prinosi će ovisiti o:

 • 1VAŠEM PRISTUPU INVESTIRANJU
  Nemamo svi iste sklonosti kada je u pitanju spremnost na prihvaćanje rizika ili vrijeme koje imamo na raspolaganju za ulaganje. Pri definiranju vlastitog pristupa investiranju važno je znati opća obilježja svih fondova, te prema njima odrediti svoje prioritete.
OPĆA OBILJEŽJA FONDOVA
VOLATILNOST

Što je fond rizičniji, tada mu je u pravilu volatilnost viša. Drugim riječima, volatilnost pokazuje koliko je određeni vrijednosni papir, odnosno financijski instrument podložan promjenama cijene. Volatilnost je obilježje svakog fonda, a kolika će ta volatilnost biti ovisi o vrsti instrumenata u koje je fond uložen.

Zapamtite:
Što je volatilnost veća, veći je rizik - ali nas kod fondova s višom razinom volatilnosti čekaju i potencijalno veći prinosi. Tako će npr. dionički fond često imati dnevne promjene cijene veće od 1% dok se kod novčanog fonda tako nešto gotovo nikada neće dogoditi. Možemo reći da je dionički fond volatilan, dok je novčani fond stabilan.

VREMENSKI HORIZONT ULAGANJA

Vremenski horizont ulaganja koji govori koliko dugo investitor planira ulagati u fond prije nego odluči povući novac. Klasična podjela investicijskog horizonta je na kratkoročni (1 godina), srednjoročni (>1 do 5 godine) i dugoročni (>5 godina).

Zapamtite:
Financijski instrumenti kratkoročnog investicijskog horizonta u pravilu nose najmanje prinose, ali je volatilnost (i rizičnost) manja. Ako fond ulaže u rizičnije financijske instrumente kao što su npr. dionice, potencijalni prinos je veći, ali tada treba biti strpljiv i ciljati dulji period ulaganja jer dionice znaju biti vrlo volatilne.

Naša preporuka:
Kako bi se fond managerima dala prilika da ostvare ulagateljski cilj propisan prospektom svakog fonda, potrebno je i da investitor izdrži barem minimalan preporučeni horizont ulaganja, tj. da iznos uplate prilagodi vremenu u kojemu mu taj novac nije potreban.

RIZIK

Svaka vrsta ulaganja donosi određeni rizik, pa tako i ulaganje u investicijske fondove. Kao mjera rizika kod investicijskih fondova koriste se SRRI (sintetički indikator rizika i prinosa) koji varira od 1 ili 2 (najmanje rizični fondovi – novčani i kratkoročni obveznički fondovi) do 7 (najrizičniji fondovi - dionički). Rizik je izravno povezan s potencijalnim prinosom, odnosno: što je mogućnost potencijalnog prinosa na ulaganje veća, ulaganje je rizičnije. I obratno.

Vaši prinosi će ovisiti i o:

 • 2 VRSTI INVESTICIJSKOG FONDA
  Sada kada znate na što paziti pri odabiru, lakše ćete se odlučiti za fond određene vrste. U nastavku donosimo pregled osnovnih vrsta fondova.
OSNOVNE VRSTE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Financijska industrija se svakodnevno razvija i prilagođava proizvode potrebama klijenata, te napominjemo da uz gore navedene vrste investicijskih fondova na tržištu postoje i druge vrste fondova.

Prije ulaganja svaki ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom i Pravilima fonda. Ovaj materijal ili bilo koji njegov dio ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje imovine ili prava. Navedene informacije su dane u svrhu informiranja te se ne mogu smatrati pozivom na ulaganje. Svaki ulagatelj se upućuje na vlastitu prosudbu i ocjenu financijskog položaja fonda i s time povezanih rizika. Prospekt, Pravila, Ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća, vrijednost udjela i ostale informacije o fondu, na hrvatskom jeziku, besplatno su dostupne na Internet stranici društva za upravljanje www.rbainvest.hr, u poslovnicama RBA ili Raiffeisen Investu.“

KAKO ULAGATI?

Informirajte se, proučite Prospekte i Pravila fondova prije izbora fonda u koji želite ulagati. Nakon što ste odabrali fond koji odgovara Vašim ciljevima i potrebama popunite Zahtjev za izdavanje udjela u Raiffeisen investicijskim fondovima:

 • u bilo kojoj RBA poslovnici - za fizičke osobe
 • putem RBA iDIREKT internetskog bankarstva.

Za realizaciju Vašeg ulaganja kao i svu potrebnu stručnu podršku obratite nam se u RBA poslovnicama. Više informacija o ulaganju u investicijske fondove potražite i na stranicama Raiffeisen Investa.

Kontaktirajte nas

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

072 62 62 62
E-mail

Pošaljite nam e-mail

info@rba.hr
Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu

Poslovnice
© 2023 Raiffeisenbank Hrvatska