RaiPay aplikacija

Učinite vrijeme za sebe mogućim i jednostavnije plaćajte svim svojim RBA karticama s jednog mjesta

RaiPay aplikacija

Učinite vrijeme za sebe mogućim i jednostavnije plaćajte svim svojim RBA karticama s jednog mjesta

Saznajte više

Najava promjena Naknada i Općih uvjeta od 1.1.2023. - osobne kreditne kartice i RaiPay (545 KB)

Pojašnjenja promjena Općih uvjeta korištenja RaiPay mobilne platne aplikacije od 1.1.2023. (122 KB)

Opći uvjeti korištenja RaiPay mobilne platne aplikacije (110 KB)