Žiro račun

Žiro račun

Saznajte više
Žiro-račun

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Informativni dokument o naknadama Multivalutni žiro račun (214 KB)

Kamatne stope na štednju po viđenju građana (92 KB)

Obavijest o promjenama Terminskog plana s datumom primjene 1.1.2023. (117 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (139 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (94 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (421 KB)

Informativni dokument o naknadama Žiro račun (215 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (559 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 31.3.2023. (574 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 31.3.2023. (486 KB)

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)

W-8BEN (67 KB)

W-9 (132 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (313 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (451 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (421 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (362 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (559 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (485 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 31.3.2023. (574 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 31.3.2023. (486 KB)

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)