Premium paketi

Premium bankarstvo dostupno svima!

Premium paketi

Premium bankarstvo dostupno svima!

Saznajte više

Izjave za ugovaranje dodatnih usluga uz Premium pakete ugovorene putem Zahtjeva u RBA On-line bankarstvu (RBA internetsko bankarstvo) (74 KB)

Ugovaranje Premium paketa putem RBA On-line bankarstva (RBA iDIREKT) (237 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Opći uvjeti poslovanja po RBA FlexiPLUS i Premium paketima (125 KB)

ORYX opći uvjeti paket RBA PremiumGOLD (146 KB)

ORYX opći uvjeti paket RBA PremiumPLATINUM (218 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (421 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz osnovnu naknadu (229 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 2 (237 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 1 (227 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 2 (229 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 1 (230 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz osnovnu naknadu (230 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz osnovnu naknadu (226 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 2 (226 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 1 (227 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (557 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (485 KB)

Pristupnica za Flexi tekući račun i Premium pakete (1.179 KB)

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja korisnika RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opći uvjeti osiguranja od nezgode za korisnike RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opće informacije posrednika u osiguranju (82 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Dodatno zdravstveno osiguranje uz FlexiPLUS i Premium pakete (315 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Osiguranje od nezgode uz FlexiPLUS i Premium pakete (314 KB)