Premium paketi

Premium bankarstvo dostupno svima!

Premium paketi

Premium bankarstvo dostupno svima!

Saznajte više

Izjave za ugovaranje dodatnih usluga uz Premium pakete ugovorene putem Zahtjeva u RBA On-line bankarstvu (RBA internetsko bankarstvo) (74 KB)

Ugovaranje Premium paketa putem RBA On-line bankarstva (RBA iDIREKT) (237 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 1 (210 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 1 (211 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 2 (210 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz osnovnu naknadu (211 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 2 (211 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 1 (211 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz osnovnu naknadu (210 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 2 (211 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Opći uvjeti poslovanja po RBA FlexiPLUS i Premium paketima (122 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Pristupnica za Flexi tekući račun i Premium pakete (935 KB)

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja korisnika RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

Opći uvjeti osiguranja od nezgode za korisnike RBA FlexiPLUS i Premium paketa uz tekuće račune (96 KB)

ORYX opći uvjeti paket RBA PremiumGOLD (153 KB)

ORYX opći uvjeti paket RBA PremiumPLATINUM (153 KB)

Opće informacije posrednika u osiguranju (82 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Dodatno zdravstveno osiguranje uz FlexiPLUS i Premium pakete (315 KB)

Dokument s informacijama o proizvodu Osiguranje od nezgode uz FlexiPLUS i Premium pakete (314 KB)