RaiConnect

Jer vaše je vrijeme dragocjeno.

RaiConnect

Jer vaše je vrijeme dragocjeno.

Saznajte više

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 1.7.2022. (553 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Zahtjev za ugovaranje promjenu otkaz (411 KB)

RaiConnect uputa za korištenje (2.010 KB)

Opći uvjeti korištenja usluge RaiConnect (1.646 KB)