RaiConnect

Jer vaše je vrijeme dragocjeno.

RaiConnect

Jer vaše je vrijeme dragocjeno.

Saznajte više

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 15.12.2022. (568 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (574 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 1.1.2023. (510 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Zahtjev za ugovaranje promjenu otkaz (411 KB)

RaiConnect uputa za korištenje (2.010 KB)

Opći uvjeti korištenja usluge RaiConnect (1.646 KB)