Investicijsko savjetovanje

Uspjeh je imati pravu informaciju u pravom trenutku.

Investicijsko savjetovanje

Uspjeh je imati pravu informaciju u pravom trenutku.

Saznajte više

Što je održivost?

 

Pojam održivosti odnosi se na sposobnost održavanja ili podržavanja procesa kontinuirano tijekom vremena, odnosno zadovoljavanje vlastitih potreba bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Klimatske promjene nesumnjivo su jedan od najvećih izazova 21. stoljeća, i one će trajno promijeniti društvo i gospodarstvo. Financijski sektor preuzeo je središnju ulogu kroz sveobuhvatno razmatranje klimatskih rizika i (su)financiranje preobrazbe prema klimatski neutralnom gospodarstvu.

Održivost i investicijsko savjetovanje

 

Na temelju novih propisa Europske unije, investicijska društva i banke moraju izričito uzeti u obzir ciljeve svojih klijenata u pogledu održivosti. To zahtijeva da u kontekstu pružanja cjelokupnih usluga s financijskim instrumentima, investicijska društva i banke (potencijalnim) klijentima na transparentan način objave "čimbenike održivosti" financijskih instrumenata te da također steknu dovoljno detaljnih saznanja o individualnim preferencijama klijenata u pogledu održivosti.

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

 

Raiffeisenbank Austria d.d., kao Financijski savjetnik, kako je taj pojam definiran u članku 2. (11) Uredbe (EU) 2019/2088 od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR Uredba), pruža savjetodavne usluge u vezi financijskih proizvoda proizvedenih od strane Sudionika financijskih tržišta, koji su članice RBA grupe, pripadaju RBI grupi i / ili s kojima RBA ima na snazi odgovarajuće ugovore o distribuciji financijskih proizvoda.

Zbog nedostatka dostupnih podataka i pouzdanosti podataka u vezi s izračunima u pogledu relevantne regulative (Uredba o Taksonomiji i SFDR uredba), negativni učinci investicijskih odluka na čimbenike održivosti, pri odabiru financijskih proizvoda za savjet, trenutno se ne uzimaju u obzir; pridržavamo pravo razmatranja učinaka održivosti u budućnosti, uzimajući u obzir budući razvoj regulative i ustaljene prakse na financijskom tržištu.

Raiffeisenbank Austria d.d  se oslanja na investicijske odluke i druge informacije dobivene od strane Sudionika financijskog tržišta kao proizvođača financijskih proizvoda koje RBA preporuča kao Financijski savjetnik te se brine da sve navedene informacije koje je dobila od Sudionika financijskog tržišta proslijedi svojim klijentima, djelujući pritom isključivo u ulozi Financijskog savjetnika kao distributera financijskog proizvoda.