Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Saznajte više
saznajte-vise

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja (45 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Naknada od 1.1.2023 (183 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (107 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (421 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (447 KB)

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa

www.hub.hr