Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Saznajte više
saznajte-vise

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja (45 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (839 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa

www.hub.hr