Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Saznajte više
saznajte-vise

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja (45 KB)

Informacije o prelasku s prešutnog prekoračenja na dopušteno prekoračenje (42 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (379 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (121 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (486 KB)

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa

www.hub.hr