Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Saznajte više
saznajte-vise

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja (45 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (419 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (575 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (448 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 30.09.2022. (587 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 30.09.2022. (651 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 3.10.2022. (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 3.10.2022. (574 KB)

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa

www.hub.hr