Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Prebacite račun u RBA

Jednostavno, brzo i bez dodatnih troškova!

Saznajte više
saznajte-vise

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja (45 KB)

Informacije o prelasku s prešutnog prekoračenja na dopušteno prekoračenje (42 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (105 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (426 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (301 KB)

Međubankovna Pravila za uslugu prebacivanja računa

www.hub.hr