mDIREKT SMS usluge

mDIREKT SMS usluge

Saznajte više
Tekući-račun

Najava promjene naknada za On-line mobilno i internetsko bankarstvo (117 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (152 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba - u primjeni od 20.10.2023. (429 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe - u primjeni od 20.10.2023. (165 KB)

Najava promjena Općih uvjeta i Terminskog plana s primjenom od 20.10.2023. (123 KB)

Obavijest o pogodnostima i privremenoj promjeni naknada - travanj 2023 (168 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i Informacija o osiguranju 20.6.2023. i 30.6.2023. (190 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (564 KB)

Pristupnica za RBA DIREKT servise (337 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (219 KB)

Najava promjena Općih uvjeta za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (126 KB)