mDIREKT SMS usluge

mDIREKT SMS usluge

Saznajte više
Tekući-račun

Pristupnica za RBA DIREKT servise (337 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 01.05.2021. (152 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (839 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (246 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 25.01.2022. (115 KB)