On-line bankarstvo
(internetsko bankarstvo)

Uštedite vrijeme i novac i upravljajte vašim financijama kada to vama odgovara

On-line bankarstvo
(internetsko bankarstvo)

Uštedite vrijeme i novac i upravljajte vašim financijama kada to vama odgovara

Saznajte više
Tekući-račun

Pristupnica za RBA DIREKT servise (337 KB)

Uputa za korištenje iDIREKT internetskog bankarstva za fizičke osobe (3.352 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (419 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (246 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (170 KB)

Opći uvjeti za korištenje usluge eRačun (303 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (419 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (575 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (354 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (448 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 30.09.2022. (587 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 30.09.2022. (651 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 3.10.2022. (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 3.10.2022. (574 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (329 KB)