On-line bankarstvo
(internetsko bankarstvo)

Uštedite vrijeme i novac i upravljajte vašim financijama kada to vama odgovara

On-line bankarstvo
(internetsko bankarstvo)

Uštedite vrijeme i novac i upravljajte vašim financijama kada to vama odgovara

Saznajte više
Tekući-račun

Pristupnica za RBA DIREKT servise (337 KB)

Uputa za korištenje iDIREKT internetskog bankarstva za fizičke osobe (3.352 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (246 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 25.01.2022. (115 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 01.05.2021. (152 KB)

Pojašnjenje promjena Terminskog plana s datumom primjene 26.08.2019. (129 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (170 KB)

Opći uvjeti za korištenje usluge eRačun (303 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (839 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.01.2022. (440 KB)

Opće informacije o uslugama banke (301 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)