Stambeni krediti

Stambeni krediti

Saznajte više
saznaj-vise

Zahtjev za kredit (276 KB)

Potvrda poslodavca o zaposlenju (309 KB)

Osnovni podaci o sudužniku ili jamcu (435 KB)

Postupak odobravanja stambenog potrošačkog kredita (78 KB)

Najava promjena Općih uvjeta u kreditiranju stanovništva u primjeni od 22.1.2024. (122 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (152 KB)

Stambeni kredit - uvjeti i opće informacije (122 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (379 KB)

Stambeni kredit - ostali uvjeti (105 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (351 KB)

Dokumentacija uz stambeni kredit od 1.1.2023. (137 KB)

Pregled parametara za utvrđivanje kamatne stope (96 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (429 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (165 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (1.045 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (453 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - u primjeni od 9.3.2024. (571 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (555 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama - u primjeni od 9.3.2024. (514 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (512 KB)