Stambeni krediti

Stambeni krediti

Saznajte više

Česta pitanja

 • Što je status klijenta?
  • Status klijenta imaju svi klijenti koji svoja redovita primanja usmjeravaju na tekući/multivalutni tekući račun u RBA.
   Status klijenta Banke ostvaruju i klijenti koji su u postupku otvaranja tekućeg računa i usmjeravanja primanja u RBA.
   Klijenti s primanjima u stranim valutama status klijenta ostvaruju primitkom prvog redovnog priljeva na multivalutni tekući račun u RBA.

 • Što je anuitet?
  • Anuitet predstavlja jednak novčani iznos kojim se otplaćuje kredit za vrijeme važenja iste kamatne stope. Svaki mjesečni anuitet sastoji se od kamate i glavnice, a omjer iznosa kamate i glavnice u anuitetu se mijenja tijekom otplate kredita na način da je u početku otplate veći udio kamate u odnosu na glavnicu u anuitetu, dok se s vremenom otplaćuje veći udio glavnice u odnosu na kamatu u anuitetu. Anuiteti dospjevaju zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

 • Što je fiksna, a što promjenjiva kamatna stopa?
  • Fiksna kamatna stopa se ne mijenja u ugovorenom razdoblju, neovisno o promjenama na tržištu. Može se ugovoriti na cijeli rok otplate kredita ili određeno razdoblje tijekom otplate kredita (npr. 2 godine), nakon kojeg se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

   Promjenjiva kamatna stopa se mijenja tijekom ugovorenog razdoblja. Sastoji se od promjenjivog dijela (parametra) koji se uvećava za fiksni postotak. Za kredite u EUR koristi se 12 mjesečni EURIBOR.
   Referentno razdoblje za promjenu kamatnih stopa je 12 mjeseci, a počinje mjesec dana od stavljanja kredita u otplatu (prvi dan u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je kredit isplaćen) i ponavlja se svakih 12 mjeseci. 
   Kreditima s fiksnom kamatnom stopom na određeno razdoblje, kojima je po isteku fiksacije kamatna stopa promjenjiva, referentno razdoblje počinje po isteku fiksacije.  

 • Što je EKS a što NKS?
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja prikazuje ukupnu cijenu kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe, osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća Banci prilikom odobrenja kredita, rok otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita itd. Svrha efektivne kamatne stope je mogućnost usporedbe troškova kredita kod svih banaka. Izračunava se u skladu s metodologijom definiranom aktom Hrvatske narodne banke kojom se uređuje EKS, a način izračuna jedinstven je za sve banke. Maksimalna EKS, ovisno o vrsti kredita, propisana je Zakonom o potrošačkom kreditiranju. 


   Redovna (nominalna)  kamata (NKS) je kamata koju Banka obračunava u periodu otplate/počeka otplate kredita. Obračunava se na nedospjelu glavnicu kredita, a plaća se u obračunskim razdobljima (mjesečno ili godišnje) sukladno zaključenom ugovoru o kreditu.
   Kamatna stopa redovne kamate ugovara se ugovorom o kreditu, i ne može biti viša od propisima utvrđene maksimalne kamatne stope (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o potrošačkom kreditiranju). 

 • Što je EURIBOR?
  • EURIBOR – (eng. Euro Interbank Offered Rate) je međubankarska referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu. Utvrđuje se dnevno kao prosječna kamatna stopa po kojoj jedna prvoklasna banka nudi isto tako drugoj prvoklasnoj banci neosigurane ročne međubankarske depozite iskazane u jedinstvenoj europskoj valuti - euru (najkraći rok je prekonoćni, a najduži je 12-mjesečni). Takva prosječna stopa kasnije se koristi kao referentni pokazatelj cijene novca te se koristi i izvan međubankarskog tržišta. I hrvatske banke kod kreditiranja koriste EURIBOR kao fiksnu osnovicu cijene novca, na koju dodaju profitnu maržu. Promjenom EURIBOR-a mijenja se i kamatna stopa. Banka ne može utjecati na visinu EURIBOR-a i ne može predvidjeti njegova buduća kretanja.
   Za kredite u EUR,  RBA ugovara 12-mjesečni EURIBOR (12M EURIBOR) objavljen na stranicama Thomson Reuters kalendarski mjesec i dva radna dana prije početka primjene uvjeta iz ponude. 
   Dnevno ažuriranje referentnih kamatnih stopa Banka objavljuje u dokumentu «Dnevno financijsko izvješće» dostupno na internetskoj stranici Banke www.rba.hr.

Podrška

RBA INFO

Nazovite nas na info telefon

Email

Pošaljite nam email

Poslovnice

Pronađite najbližu poslovnicu