Vaša prava pri izvršavanju plaćanja u Europi

 

Zahvaljujući propisima EU-a vaša su elektronička plaćanja sve jeftinija, jednostavnija i sigurnija. 

Plaćanja možete izvršavati u cijeloj Europi (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) jednostavno i sigurno kao i u svojoj matičnoj zemlji.

Ako koristite platnu karticu izdanu u EU-u, trgovac vam više neće moći zaračunati dodatne troškove.

Propisi obuhvaćaju sve vrste elektroničkih plaćanja (npr. kreditne transfere, izravna terećenja, kartična plaćanja...).

Svatko tko zakonito boravi u Europi ima pravo na otvaranje računa u banci za izvršavanje elektroničkih plaćanja („račun za plaćanje”).

Informirajte se detaljno o vašim pravima pri izvršenju plaćanja u Europi u brošuri.