Transakcijski račun

Transakcijski račun

Saznajte više
 

Poslujete brže i jednostavnije

Otvaranjem RBA transakcijskog računa omogućeno vam je obavljanje gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa u eurima i drugim valutama te korištenje brojnih drugih usluga uz račun. Na raspolaganju su vam i različite usluge zasnovane na suvremenim tehnološkim rješenjima, a sve kako biste svoje financijsko poslovanje obavljali bez vremenskih i prostornih ograničenja, brzo, jednostavno i sigurno.

Prednosti

 • Multivalutni račun

  Multivalutni račun

  Jedan račun za sve valute.

 • Online usluge

  Online usluge

  Jednostavno mobilno i internetsko bankarstvo.

 • Efikasno upravljanje likvidnošću

  Efikasno upravljanje likvidnošću

  Omogućeno kroz široku paletu naših proizvoda kreiranih upravo za vaše potrebe.

Otvaranje računa

 • Što je potrebno za otvaranje računa?

  Što je potrebno za otvaranje računa?

  Račun možete otvoriti u nazočnosti osobe ovlaštene za zastupanje, sukladno podacima iz nadležnog registra, uz predočenje izvornika dokumentacije navedene u Popisu dokumentacije za domaće poslovne subjekte i Popisu dokumentacije za nerezidente. Osim registracijske dokumentacije potrebno je ispuniti standardizirane obrasce Banke za otvaranje RBA transakcijskoga računa.

 • Izvještavanje

  Izvještavanje

  • Izvadak o stanju i promjenama po računu dostupan vam je putem sljedećih kanala:
  internetsko bankarstvoRBA poslovnice, poslovnice FINA-e, slanje poštom, faksom, e-mailom, slanje putem SWIFT-a u inozemnu banku po vašem izboru: MT940, MT941, MT942.
  • Dostavu Izvatka možete ugovoriti dnevno, po prometu ili na mjesečnoj razini.
  • Na raspolaganju su i sljedeće informacije: rekapitulacije obračuna naknada, obavijest o priljevu iz inozemstva za non SEPA plaćanja, obavijest o obračunatim kamatama i naknadama, SWIFT potvrde o izvršenim non SEPA plaćanjima.

 
Temeljni kapital
Ovisno o organizacijskom obliku poslovnog subjekta kojeg osnivate dostavljate nam osnivački akt. Najčešće se radi o Društvenom ugovoru, Izjavi o osnivanju društva ili Statutu dioničkog društva.
Po obradi uplate Banka vam izdaje odgovarajuću Potvrdu o uplati temeljnog kapitala.
Nakon postupka registracije društva otvarate RBA transakcijski račun te vam temeljni kapital automatski prenosimo na novootvoreni račun i vaša poslovna aktivnost može započeti.
Ukoliko ste odlučili dokapitalizirati postojeće društvo, uplatu možete izvršiti izravno na račun društva uz obveznu naznaku da se radi o dokapitalizaciji. Temeljem obrađene uplate, na vaš zahtjev, izdat ćemo vam Potvrdu o dokapitalizaciji.
Pogledajte popis RBA poslovnica u kojima možete uplatiti temeljni kapital.
Otvaranje računa
Sklapanjem Ugovora o otvaranju RBA transakcijskoga računa s Bankom zaključujete Okvirni ugovor kojeg čine sljedeći dokumenti:
Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata,
Terminski plan izvršenja platnih transakcija u RBA d.d.,
Pravilnik o obračunu kamata i naknada,
Odluka o kamatnim stopama te
Odluka o visini naknada za usluge.
Naknada Iznos naknade
Otvaranje računa bez naknade
Otvaranje računa nerezidenta 132,73 EUR jednokratno
Održavanje računa 5,00 EUR mjesečno po računu
Pregled naknada dostupan je u dokumentu Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte.

Dodatne usluge

 

Efikasno upravljajte svojom likvidnošću!

Uz RBA transakcijski račun nudimo i dodatne usluge:

► korištenje dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu
► oročavanje sredstava
► kupoprodaju deviza
► ulaganje u investicijske fondove pod upravljanjem Raiffeisen Investa.

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

E-mail

E-mail kontakt za poslovne subjekte

Poslovnice

Popis poslovnica