Kratkoročni krediti

Povećajte promete i prihode uz stabilan novčani tok!

Kratkoročni krediti

Povećajte promete i prihode uz stabilan novčani tok!

Saznajte više
 

Kratkoročnim kreditima premostite tekuću nelikvidnost i financirajte tekuće poslovne aktivnosti (plaćanje roba, nabavu zaliha, plaćanje obveza prema dobavljačima) ili refinancirajte postojeće obveze.

Ponuda kratkoročnih kredita

 
  • Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu
    • Dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu omogućuje vam fleksibilnije financiranje tekućih potreba vašeg poslovanja jer su vam sredstva uvijek dostupna na vašem poslovnom računu i koristite ih prema vašim potrebama do iznosa odobrenog prekoračenja. Povrat sredstava vrši se automstski priljevom na račun.

  • Kredit za obrtna sredstva
    • Kredit za obrtna sredstva je namjenski kredit kojim možete financirati nabavu zaliha, materijala i sirovina, plaćati obveze dobavljačima, financirati sezonske poslove i druge tekuće troškove kako bi vašem poslovanju osigurali stabilan novčani tok.

  • Revolving kredit
    • Revolving kredit je optimalno rješenje za lakše održavanje likvidnosti i financiranje povremenih potreba za dodatnim obrtnim sredstvima. Odobrava vam se okvirni iznos kredita kojim u razdoblju korištenja raspolažete prema vašim potrebama. Odobrena sredstva možete i koristiti i vraćati odjednom ili sukcesivno u više navrata, a kamatna stopa se obračunava samo na iskorišteni iznos.

Uvjeti kratkoročnih kredita

 

Iznos kredita ovisi o vašim potrebama i kreditnoj sposobnosti.
Krediti se odobravaju u eurima ili u stranoj valuti, ovisno o izabranoj vrsti kredita.
Rokovi otplate kredita do godinu dana.
Mogućnost kombiniranja različitih instrumenata osiguranja.