Dugoročni krediti

Ostvarite svoje planove uz našu podršku

Dugoročni krediti

Ostvarite svoje planove uz našu podršku

Saznajte više
Dugoročni-krediti

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.1.2023. (322 KB)

Odluka o visini naknada za usluge Banke - Točka A Opće odredbe (124 KB)

Dodatni podaci za investiciju (44 KB)

Obrazac zahtjeva i pripadajuće tablice (157 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.4.2019. (394 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.6.2018. (407 KB)