Dugoročni krediti

Ostvarite svoje planove uz našu podršku

Dugoročni krediti

Ostvarite svoje planove uz našu podršku

Saznajte više
 

Dugoročni krediti namijenjeni za financiranje izgradnje i/ili kupnje dugotrajne imovine (strojeva i opreme, vozila i slično), kao i većih investicija i proširenja poslovanja. Nudimo vam brojne mogućnosti dugoročnog financiranja prilagođene svakom investicijskom planu. Podržat ćemo vas u širenju vašeg poslovanja, a naši stručnjaci predložit će vam najbolju opciju sukladno vašim potrebama.

Prednosti

  • Individualan pristup

    Individualan pristup

    U suradnji s vama pronalazimo optimalno rješenje za financiranje vaše investicije.

  • Fleksibilni uvjeti prilagođeni vašim potrebama

    Fleksibilni uvjeti prilagođeni vašim potrebama

    Mogućnost korištenja sredstava odjednom ili sukcesivno u više navrata.

  • Posebni programi financiranja

    Posebni programi financiranja

    Kroz naše suradnje nudimo vam široke mogućnosti financiranja.

Više informacija

 

Iznos kredita definira se prema planiranim izvorima financiranja, uz vlastito učešće.

Dugoročni krediti odobravaju se u eurima ili u stranoj valuti.

Struktura financiranja, rokovi korištenja i ugovaranje počeka prilagođeni su prirodi i namjeni financiranja, a rokovi i dinamika definiraju se prema planiranim učincima iz investicijskih ulaganja.