Dokumentarno poslovanje

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja obveza
u domaćem i međunarodnom poslovanju

Dokumentarno poslovanje

Instrumenti osiguranja, naplate potraživanja i podmirenja obveza
u domaćem i međunarodnom poslovanju

Saznajte više
Dokumentarno-poslovanje

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.1.2023. (322 KB)

Odluka o visini naknada za usluge Banke - Točka A Opće odredbe (124 KB)

Obrazac zahtjeva i pripadajuće tablice (158 KB)

Nalog za otvaranje dokumentarnog akreditiva (Nalog 15) (1.303 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.4.2019. (394 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.6.2018. (407 KB)