Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Saznajte više
 

Informirajte se o mogućnostima ulaganja u fleksibilnom i transparentnom okruženju Raiffeisen investicijskih fondova i povjerite svoja sredstva profesionalcima.

Karakteristike ulaganja

 • Niži troškovi

  Niži troškovi

  Troškovi trgovanja u investicijskim fondovima su niži od pojedinačnih ulaganja, zbog većih količina instrumenata trgovanja. Na taj način štednjom u investicijskim fondovima imate manje troškove.

 • Dostupnost

  Dostupnost

  Vaša sredstva su vam dostupna jer možete svoje udjele, na zahtjev, otkupiti kad god se odlučite. Započnite štednju već uz minimalna početna ulaganja.

 • Pravna zaštita

  Pravna zaštita

  Kako bi se zaštitili ulagatelji, investicijski fondovi su pod nadzorom Hanfe i podložni su strogim pravilima i nadzoru licenci.

 • Transparentnost

  Transparentnost

  Imate uvid u sve informacije o vašim ulaganjima. Raiffeisen Invest d.o.o. redovno izvještava i objavljuje informacije o kretanjima udjela u fondovima kojima upravlja.

 • Rizici

  Rizici

  Ulaganje u investicijske  fondove nosi sa sobom i određene rizike, koji su uz ostale informacije detaljno opisani u Prospektu i Pravilima fondova.

 

Ulaganje u investicijske  fondove nosi sa sobom i određene rizike, koji su uz ostale informacije detaljno opisani u Prospektu i Pravilima pojedinog fonda.Detaljnije o vrijednostima udjela, rizicima i strategiji  ulaganja pročitajte više na stranicama Raiffeisen Investa.

Više o Raiffeisen investicijskim fondovima

 
 • Obveznički fondovi
  • Obveznički fondovi ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu. Saznajte više

 • Posebni fondovi
  • Posebni fondovi ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima. Strategije upravljanja usmjerene su na očuvanje vrijednosti inicijalnog ulaganja, uz ostvarenje prihvatljivih atraktivnih prinosa. Saznajte više

 • Dionički fondovi
  • Dionički fondovi primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Namijenjeni su ulagateljima koji žele ostvariti potencijalno viši prinos u odnosu na obvezničke fondove, a spremni su prihvatiti veće oscilacije vrijednosti udjela na duži rok. Saznajte više

 • Fondovi s dospijećem
  • Fondovi s dospijećem, odnosno tzv. Target Date fondovi imaju određeni datum dospijeća te predstavljaju jedno investicijsko rješenje koje odgovara različitim ulagateljima. Naime, strategija fonda se mijenja na način da se prema dospijeću fonda ulaganja u rizičnije klase imovine postupno zamjenjuju ulaganjem u konzervativnije financijske instrumente s ciljem očuvanja prikupljenih sredstava i zarađenog kapitala. Saznajte više 

Kako ulagati?

 

Proučite Prospekte i Pravila fondova prije izbora fonda u koji želite ulagati. Za sve upite, stručnu podršku i realizaciju Vašeg ulaganja obratite nam se u najbližu RBA poslovnicu ili na sljedeći kontakt:
Raiffeisen Invest – Direkcija prodaje i razvoja proizvoda
Tel: +385 1 6003 777
E-mail: rbainvest@rbainvest.hr

Više informacija o ulaganju u investicijske fondove potražite na stranicama Raiffeisen invest d.o.o.

Kontaktirajte nas

Zatražite dodatne informacije

Posjetite nas u jednom od poslovnih centara

Nazovite nas

RBA INFO telefon za poslovne subjekte