Brokerske usluge

Brokerske usluge

Saznajte više
 

Trgujte financijskim instrumentima posredovanjem RBA brokera!

Aktivan smo član Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pružamo vam usluge trgovanja financijskim instrumentima na domaćem i na stranim tržištima. Preko RBA brokera možete trgovati dionicama, obveznicama, certifikatima, ETF-ovima (Exchange traded fund), udjelima u stranim investicijskim fondovima i izvedenicama (futures i opcije).

Prednosti

 • Povoljne naknade

  Povoljne naknade

  Trgujte preko RBA brokera na Zagrebačkoj burzi i na stranim tržištima uz povoljne naknade

 • Online trgovanje dionicama uz eBroker uslugu

  Online trgovanje dionicama uz eBroker uslugu

  Trgujte dionicama na Zagrebačkoj burzi u realnom vremenu putem internetskog bankarstva

 • Pristup stranim tržištima

  Pristup stranim tržištima

  Trgujte na više od 40 stranih tržišta

Trgovanje financijskim instrumentima

 • Dionice i ETF-ovi
  • Trgujte dionicama hrvatskih tvrtki i stranih izdavatelja.
   Za trgovanje dionicama na Zagrebačkoj burzi u realnom vremenu preporučamo ugovaranje eBroker usluge za online trgovanje.
   Trgovanje dionicama i ETF-ovima na više od 40 stranih tržišta možete obavljati putem e-maila ili telefona.

 • Obveznice
  • Državne obveznice - izdane od strane drugih država. Dospijevaju u roku dužem od godine dana.
   Korporativne obveznice - izdane od strane inozemnog korporativnog sektora. Dospijevaju u roku dužem od godine dana.
   Trgovanje obveznicama na organiziranim i vanburzovnim tržištima (takozvana Over The Counter - OTC tržišta) možete obavljati putem e-maila ili telefona.

 • Certifikati
  • Certifikati su financijske izvedenice čija vrijednost ovisi o kretanju vrijednosti temeljnog instrumenta tzv. podloge. Podlogu predstavljaju različiti vidovi ulaganja (dionice, obveznice, fondovi, indeksi, robe, valute, kamatne stope itd.).
   Certifikati predstavljaju dužničke vrijednosne papire izdane od strane izdavatelja te se u bilanci vode kao obveza, odnosno kupci certifikata izloženi su kreditnom riziku izdavatelja (npr. rizik od stečaja).
   Certifikati se smatraju kompleksnim financijskim instrumentima jer je njihova vrijednost izvedena i ovisi o kretanju vrijednosti temeljnog instrumenta. Riječ je o financijskim instrumentima čija svojstva i rizici se razlikuju za svaki pojedini proizvod (certifikat) te prikaz općenitih informacija o svojstvima i rizicima certifikata kao vrste financijskog instrumenta nije dostatan za donošenje kvalitetne (informirane) investicijske odluke. Za donošenje kvalitetnije ocjene certifikata kao prikladnog oblika ulaganja potrebno je proučiti Prospekt izdanja.

 • Dražbe
  • Dražbe se provode putem računalnog sustava Zagrebačke burze u organizaciji naručitelja poput primjerice Centra za restrukturiranje i prodaju.

 • Futures
  • Futures je financijski ugovor kojim se kupac obvezuje kupiti određenu temeljnu imovinu (poput financijskog instrumenta ili robe) odnosno prodavatelj se obvezuje prodati određenu imovinu na određeni datum po određenoj cijeni. Podloge za trgovanje futuresima su brojne te uključuju robe, energetske i metalne proizvode, ekonomske objave, kamatne stope, valute, dionice, indekse i sl. Upotrebljavaju se kao zaštita od promjene vrijednosti temeljne imovine u budućnosti.
   Institucionalnim investitorima nudimo mogućnost ulaganja u brojne futures ugovore na velikom broju tržišta Europe i SAD-a.

 • Opcije
  • Opcija je financijski ugovor koji kupcu daje pravo, ali ne i obvezu, da kupi ili proda temeljnu imovinu po određenoj cijeni na određeni datum ili prije tog datuma. Upotrebljavaju se kao zaštita od promjene vrijednosti temeljne imovine u budućnosti. Kao i kod futuresa podloge za trgovanje opcijama su brojne te nudimo mogućnost ulaganja u brojne opcijske ugovore na velikom broju tržišta Europe i SAD-a.

Kontaktirajte nas:

Pišite RBA brokerima!

Pošaljite nam upit na e-mail.

Nazovite RBA brokere!

Radnim danom od 8:30 sati do 17:00 sati