Opći uvjeti

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard kreditne kartice izdane temeljem Ugovora (248 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard revolving kreditne kartice izdane temeljem Pristupnice (186 KB)

Opći uvjeti korištenja FINA e-usluga (161 KB)

Opći uvjeti SFTR izvještavanja (146 KB)

Opći uvjeti EMIR izvještavanja (142 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BALANCE.pdf (114 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BONUS.pdf (211 KB)

Opći uvjeti za fiskalnu blagajnu integriranu u RBA POS terminal (297 KB)