Opći uvjeti

Opći uvjeti korištenja FINA e-usluga (161 KB)

Opći uvjeti SFTR izvještavanja (146 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta za izdavanje i korištenje Business Mastercard kreditne kartice od 19.04.2021 (79 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard revolving kreditne kartice izdane temeljem Pristupnice od 19.04.2021. (216 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Business Mastercard kreditne kartice izdane temeljem Ugovora od 19.04.2021. (243 KB)

Opći uvjeti za eBroker servis (118 KB)

Opći uvjeti EMIR izvještavanja (142 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BALANCE.pdf (114 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BONUS.pdf (211 KB)

Opći uvjeti za fiskalnu blagajnu integriranu u RBA POS terminal (297 KB)