Naknade

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (575 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (574 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (448 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (203 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Ostala dokumentacija

Gotovinski kredit u EUR - posebna ponuda (145 KB)

Izvadak iz odluke o kamatnim stopama (329 KB)

Nenamjenski krediti za umirovljenike s fiksnom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (118 KB)

Informativni dokument o naknadama Kunski žiro račun (226 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni žiro račun (223 KB)

Informativni dokument o naknadama Paket OSNOVNI RAČUN (227 KB)

Informativni dokument o naknadama Paket POSEBNI OSNOVNI RAČUN (235 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiKlik&Go paket (235 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiSTUDENT paket (236 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 1 (236 KB)

Informativni dokument o naknadama Tekući račun (230 KB)

Informativni dokument o naknadama Devizni račun (227 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiSTART paket (238 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiFIT paket (235 KB)

Informativni dokument o naknadama FlexiSENIOR paket (238 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz osnovnu naknadu (239 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 1 (238 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumSILVER uz Popust 2 (238 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz osnovnu naknadu (234 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 1 (234 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumGOLD uz Popust 2 (234 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz osnovnu naknadu (237 KB)

Informativni dokument o naknadama PremiumPLATINUM uz Popust 2 (238 KB)

Pravilnik o obračunu kamata i naknada (448 KB)

Opće informacije o uslugama Banke (354 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (203 KB)

Obavijest o izmjenama uvjeta prekoračenja i okvirnog ugovora po tekućem računu (120 KB)

Opći uvjeti poslovanja za brokerske i skrbničke usluge (637 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (419 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.07.2022. (440 KB)