Naknade

Naknade u poslovima kreditiranja građana (197 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.01.2022. (440 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Ostala dokumentacija

Politika izvršavanja naloga klijenata (519 KB)

Opći uvjeti poslovanja za brokerske i skrbničke usluge (710 KB)

Naknade u poslovima kreditiranja građana (197 KB)

Gotovinski kredit u EUR - posebna ponuda (145 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Visa Iris Fashion kreditne kartice (505 KB)

Izvadak iz Odluke o kamatnim stopama (337 KB)

Opći uvjeti po računima za plaćanje fizičkih osoba (414 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge (523 KB)

Naknade u poslovanju s fizičkim osobama (553 KB)

Nenamjenski krediti u EUR s fiksnom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (145 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora po osobnim kreditnim karticama od 20.04.2022. (398 KB)

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Mastercard i Visa kreditne kartice (693 KB)

Nenamjenski krediti u HRK s fiksnom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (138 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama 1.3.2022. (96 KB)

Opći uvjeti u kreditnom poslovanju sa fizičkim osobama (280 KB)

Najava promjena Okvirnog ugovora i informacija o osiguranju (152 KB)

Nenamjenski krediti za umirovljenike s promjenjivom kamatnom stopom - uvjeti i opće informacije (116 KB)

Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe (246 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 25.01.2022. (115 KB)

Pojašnjenje promjena kamatne stope za korisnike RBA osobnih kreditnih kartica s primjenom od 01.01.2022. (440 KB)

Opće informacije o uslugama banke (301 KB)

Opći uvjeti poslovanja po RBA FlexiPLUS i Premium paketima (122 KB)

Opći uvjeti za poslovanje sefovima (100 KB)

Kamatne stope na štednju po viđenju građana (93 KB)

Pojašnjenje promjena OU za korištenje RBA DIREKT servisa za fizičke osobe primjena 01.05.2021. (152 KB)

Kamatne stope na oročenu štednju građana (111 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (266 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po oročenim štednim ulozima građana od 02.02.2021. (97 KB)

Opći uvjeti poslovanja po oročenim štednim ulozima građana - u primjeni od 02.02.2021. (131 KB)

Pojašnjenje novih Općih uvjeta u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama od 1.10.2020. (89 KB)