Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Saznajte više
Transakcijski-račun

Dokumentacija i obrasci za otvaranje transakcijskog računa

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - rezidenti (457 KB)

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - nerezidenti (110 KB)

Ugovor o RBA transakcijskom računu (2.120 KB)

Prijava potpisa (635 KB)

Obrasci za izmjene po transakcijskom računu

Ugovaranje - Ukidanje - Promjena servisa (861 KB)

Promjena informacija o poslovnom subjektu (1.334 KB)

Promjena ovlaštenja po računu (312 KB)

Uvjeti poslovanja

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (188 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata od 6.7.2022. (59 KB)

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (410 KB)

Opći uvjeti poslovanja za brokerske i skrbničke usluge (637 KB)

Izvadak iz Tarife za poslovne subjekte (336 KB)

Izvadak iz Odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte - u primjeni od 1.10.2022. (361 KB)