Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 12 mjeseci bez naknade.

Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 12 mjeseci bez naknade.

Saznajte više

Česta pitanja

 • Kako uplatiti temeljni kapital u RBA?
  • Prije uplate temeljnog kapitala, a u svrhu dobivanja detaljnijih instrukcija za uplatu, potrebno je u Banku dostaviti kopiju Osnivačkog akta društva (osobno ili e-mailom).

 • Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje poslovnog računa u RBA?
  • Račun možete otvoriti u nazočnosti osobe ovlaštene za zastupanje, sukladno podacima iz nadležnog registra, uz predočenje izvornika dokumentacije navedene u Popisu dokumentacije za domaće poslovne subjekte i Popisu dokumentacije za nerezidente. Osim registracijske dokumentacije potrebno je ispuniti standardizirane obrasce banke za otvaranje RBA transakcijskoga računa.

   Skratite postupak otvaranja poslovnog računa ispunjavanjem online zahtjeva prije dolaska u poslovnicu i zatražite online!
    

 • Kako dodati ili ukinuti potpisnika po računu?
  • Prijava novog potpisnika/brisanje potpisnika po transakcijskom računu provodi se na temelju obrasca Promjena ovlaštenja  i identifikacije potpisnika. Prijavu potpisa moguće je izvršiti u svim RBA poslovnicama te je prilikom istoga potrebna i osobna identifikacija osobe za koju se potpis prijavljuje uvidom u original osobnog identifikacijskog dokumenta. Obrazac Prijava potpisa za poslovanje s RBA (popunjava se ukoliko ovlaštenik već nije popunio i dostavio navedeni obrazac).

 • Kako najjednostavnije uplatiti gotovinu na svoj transakcijski račun?
  • Uplata gotovine može se izvršiti na bankomatima s uplatnom funkcijom. Lokacije uplatnih bankomata potražite ovdje.

 • Kako dobiti BON2 obrazac?
  • BON2 možete zatražiti putem internetskog bankarstva, osobno u poslovnici banke ili dostavom zahtjeva u banku (poštom, mailom ili faksom). Zahtjev može zatražiti zastupnik društva ili potpisnik po računu.

 • Kako ću znati koje naknade plaćam u poslovanju po svom transakcijskom računu?
 • Kako zatvoriti transakcijski račun?
  • Za zatvaranje RBA transakcijskog računa potrebno je dostaviti Zahtjev za zatvaranje računa ovjeren potpisom osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje u originalu u bilo koju od Poslovnica RBA. Za pokretanje postupka zatvaranja računa potrebno je na istome osigurati sredstva za naplatu naknade. Iznos naknade utvrđen je Izvatkom iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte. Nadalje, po zatvaranju računa pokreće se i obračun preostalih naknada po računu koje se nisu namirile te je shodno tome potrebno na računu osigurati nešto više sredstava za podmirenje troškova. Ostatak će biti prenesen na račun koji je naveden na Zahtjevu za zatvaranje računa.

 • Kako zatražiti naknadnu dostavu izvadaka?
  • Naknadnu dostavu izvadaka moguće je zatražiti putem zahtjeva u slobodnoj formi ovjerenog od strane osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje. Zahtjev je moguće predati osobno u poslovnici Banke ili poslati poštom, faksom ili emailom. Za navedeno se naplaćuje naknada sukladno Izvatku iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte.

 • Može li zatražiti Business Mastercard debitnu karticu osoba koja nije ovlašteni potpisnik po računu?
  • Osoba koja nije ovlašteni potpisnik po računu može zatražiti debitnu karticu dostavom obrazaca Promjena ovlaštenja i Prijava potpisa za poslovanje s RBA.
   Obrazac Promjena ovlaštenja mora biti ovjeren potpisom osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje u dva originalna primjerka (u obrascu je potrebno popuniti isključivo polje Podaci o ovlašteniku - Ime i prezime i OIB te polje Mastercard Business Debitna Kartica).
   Obrazac Prijava potpisa za poslovanje s RBA - popunjava svaka fizička osoba povezana s poslovnim subjektom ukoliko priloženi obrazac nije u ranijem poslovnom odnosu s Bankom već dostavila (dva originalna primjerka ovjerena od strane osobe za koju se kartica ugovara).
   Obrasce možete donijeti osobno ili poslati poštom u najbližu poslovnicu RBA.
   Banka treba identificirati osobe za koje se kartica ugovara, uvidom u original identifikacijskog dokumenta u prisutnosti navedene osobe. Ukoliko se osoba nije u mogućnosti osobno identificirati u Banci u RH, moguća je identifikacija od strane javnog bilježnika (u RH i inozemstvu) te preko neke od network banaka (članica RBI grupe) za što je potreban prethodni dogovor oko definiranja postupka provedbe identifikacije.
   Naknada se naplaćuje prema Izvatku iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte. Kartica i PIN dostavljaju se poštom (kartica preporučenom) u razmaku od sedam radnih dana.

 • Što su Batch Booking nalozi i kako se provode?
  • Batch booking podatak opisuje način terećenja računa platitelja, odnosno zadavanjem naloga u grupi naloga Batch booking klijentima na bankovnom izvodu nisu vidljiva pojedinačna plaćanja, već samo njihov zbrojni iznos. Navedenim je omogućena zaštita tajnosti podataka o osobnim primanjima i drugim isplatama zaposlenicima. Detalje oko pravila za kreiranje i provođenje SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking molimo pročitajte ovdje.