Platni promet

Platni promet

Saznajte više
Platni-promet

Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (441 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (132 KB)

Izvadak iz Odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (327 KB)

Korisni dokumenti

Specifikacija pologa gotovine u DNT (390 KB)

Nalog za kupoprodaju deviza (557 KB)

Format izvatka - HUB 3 (138 KB)

Format proširenog izvatka - HUB 3 (310 KB)

Šifre namjena (84 KB)

Popis Raiffeisen članica IGP Grupe (177 KB)

Univerzalni nalog za plaćanje HUB 3 (98 KB)