Platni promet

Platni promet

Saznajte više
 

Plaćajte jednostavno, brzo i sigurno

Najsuvremenija tehnološka rješenja uz zajamčenu sigurnost, osiguravaju vam kvalitetno i učinkovito provođenje platnih naloga. Na raspolaganju su vam RBA DIREKT servisi koji vam štede vrijeme i novac. Omogućavamo vam brže i dinamičnije poslovanje.

Prednosti

 • Jednostavnost zadavanja naloga

  Jednostavnost zadavanja naloga

  Brojna inovativna rješenja uvelike doprinose jednostavnijem, bržem i kvalitetnijem svakodnevnom poslovanju

 • Brzina provođenja naloga

  Brzina provođenja naloga

  Vrijeme je novac!

 • Različite tehnologije izvještavanja

  Različite tehnologije izvještavanja

  Na vama je odabir - internetsko bankarstvo, e-mail ili SWIFT

 • Sigurnost

  Sigurnost

  Jamčimo vam najviše standarde sigurnosti

 • Ušteda vremena

  Ušteda vremena

  Koristite naše DIREKT servise - platne naloge možete zadavati bez dolaska u poslovnicu, u vrijeme koje želite i s mjesta kojeg želite!

Bezgotovinski platni promet

 • Zadavanje i provođenje platnih naloga

  Zadavanje i provođenje platnih naloga

  Naloge za plaćanje možete zadati korištenjem RBA DIREKT servisa, u RBA poslovnicama ili poslovnicama FINA-e. 
  Platne naloge možete zadati s datumom valute unaprijed.
  Omogućeno je ugovaranje trajnih naloga kojima banka prema unaprijed definiranim instrukcijama u vaše ime i za vaš račun izvršava plaćanja. 
  Vrijeme primitka i izvršenja platnih naloga definirano je terminskim planom izvršenja platnih transakcija.

 • Platni promet u zemlji

  Platni promet u zemlji

  Naplate i interna plaćanja provode se u realnom vremenu. Za provođenje plaćanja putem vanjskih sustava platnog prometa, provođenje ovisi i o radnom vremenu klirinških sustava.

 • Isplata plaća

  Isplata plaća

  U želji da vam olakšamo poslovanje na raspolaganju su vam različite mogućnosti za isplate plaća:
  • zadavanjem pojedinačnih naloga, 
  • kreiranjem opcije "batch bookinga" unutar datoteke pain.001,
  • datotekom zbrojnog naloga sa Specifikacijom.

 • Platni promet s inozemstvom

  Platni promet s inozemstvom

  Hrvatska je članica SEPA-e te se u provođenju platnih transakcija pridržava svih pravila SEPA standarda. 
  Priljevi u korist vašeg računa knjiže se u realnom vremenu dok sve detalje vremena primitka i izvršenja platnih naloga možete provjeriti u terminskom planu izvršenja platnih transakcija.
  Zahvaljujući pripadnosti svjetski poznatoj Raiffeisen bankarskoj grupi, pružamo vam i sve prednosti plaćanja unutar RBI Grupe (IGP plaćanja - Inter Group Payments).
  IGP obuhvaća non SEPA plaćanja i naplate u eurima između klijenata Raiffeisen grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi uz prednosti povoljnije naknade te valutacije isti dan (D+0).

 • SEPA izravno terećenje

  SEPA izravno terećenje

  SEPA izravno terećenje je nacionalna platna usluga u kunama za terećenje računa platitelja u korist računa primatelja plaćanja, pri čemu platnu transakciju zadaje primatelj plaćanja na temelju suglasnosti koju je prethodno prikupio od platitelja. Saznajte više

 

Kunski bezgotovinski platni promet

Naknada Poslovna mreža Banke RBA iDIREKT, mBIZ/CMI/H2H/TPP SWIFT MT101/FileAct Poslovna mreža Fine Elektronički FINA/magnetni medij FINE
Nalog za plaćanje - interni 13,00 
HRK
2,30 
HRK
5,00 
HRK
7,00 
HRK
3,50 
HRK
Nalog za plaćanje - eksterni  13,00 
HRK
2,30 
HRK
5,00 
HRK
8,00 
HRK
4,00 
HRK
Evidentiranje priljeva na račun* 0,70 HRK po transakciji

*Naknada se obračunava i naplaćuje za evidentiranje priljeva iz eksternih sustava NKS-a i HSVP-a.

Platni promet s inozemstvom


Naknada
Iznos doznake Iznos naknade
SEPA PLATNE USLUGE
Internetsko bankarstvo do 500,00 EUR 7,00 EUR
preko 500,00 EUR 10,00 EUR
Naplata – SEPA do 500,00 EUR 7,00 EUR
preko 500,00 EUR 10,00 EUR
NON SEPA PLATNE USLUGE
Internetsko bankarstvo do 500,00 EUR 10,00 EUR
preko 500,00 EUR 0,20%, min. 10,00 EUR , maks. 500,00 EUR
Naplata doznakom do 500,00 EUR 8,00 EUR
preko 500,00 EUR 0,20% , min. 8,00 EUR , maks. 500,00 EUR


Pregled svih naknada dostupan je u dokumentu Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte.

 

Gotovinski platni promet

 • Podizanje (isplata) gotovine

  Podizanje (isplata) gotovine

  Podizanje gotovine možete obavljati u RBA poslovnicama i poslovnicama Fine, na bankomatskoj mreži te na EFT POS uređajima.

 • Uplate gotovine

  Uplate gotovine

  Za uplate gotovine na raspolaganju su vam RBA poslovnice i  uplatno-isplatni bankomati, dnevno-noćni trezori (DNT) banke, kao i poslovnice i dnevno-noćni trezori Fine. Za otpremu i obradu većih količina gotovog novca moguće je ugovoriti i koristiti usluge eksternog partnera Fina Gotovinski servisi d.o.o. 

 

Gotovinski platni promet

Naknada Poslovna mreža Banke Poslovna mreža Fine Poslovna mreža
Fine GS
Gotovinske uplate 0,23% + 5,00 HRK* 0,29% + 5,00 HRK 0,23% + 4,50 HRK
Gotovinske uplate u noćni trezor 0,20% + 5,00 HRK 0,29% + 5,00 HRK      
Gotovinska uplata kovanoga novca 2,50%, min. 5,00 HRK        
Gotovinske isplate 0,23% + 5,00 HRK* 0,29% + 5,00 HRK 0,23%+4,50 HRK
Gotovinske isplate na bankomatu RBA 0,15% od iznosa isplate    

*Prilikom uplata koje na nalogu sadrže apoensku strukturu kovanoga novca za udio kovanoga novca bit će naplaćena naknada prema tarifnomu stavku za gotovinsku uplatu kovanoga novca C1.2.1.3.

Pregled svih naknada dostupan je u dokumentu Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte.

 

Polog utrška - uplata gotovine

 
 • Uplatno-isplatni bankomat
  • Za korištenje uplatno-isplatnih bankomata nije potrebno potpisivati poseban ugovor s bankom već se od strane ovlaštenih osoba definiraju osobe na čije ime će se izdati Mastercard debitne kartice s opcijom polaganja gotovine na transakcijski račun.
   Iskoristite pogodnosti uplate gotovine na bankomatu i provjerite kako uplatiti gotovinu na uplatni bankomat?

    

 • Dnevno-noćni trezor
  • Dnevno-noćni trezor (DNT) je oblik samouslužne opreme koji vam je na raspolaganju 24 sata. Namijenjen je polaganju i čuvanju gotovine, prvenstveno izvan radnog vremena banke. DNT-i su smješteni u 24-satnim zonama ili na fasadnim dijelovima poslovnica banke te izvan poslovnih prostora banke. Ovisno o lokaciji moguće je korištenje DNT-a za prihvat kazeta i/ili za prihvat sigurnosnih vrećica. Za korištenje dnevno-noćnih trezora RBA, uz otvoren RBA transakcijski račun potrebno je sklopiti zasebni ugovor o korištenju DNT-a. Pogledajte popis lokacija dnevno-noćnih trezora RBA.

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

E-mail

E-mail kontakt za poslovne subjekte

Poslovnice

Popis poslovnica