Cash Management

Cash Management

Saznajte više
 

Učinkovitije upravljanje likvidnošću i troškovima!

Ukoliko želite objediniti svoje financije i sa središnjeg mjesta upravljati likvidnošću svojih povezanih društava bez obzira na njihovo sjedište - upravo iz tog razloga kreirali smo posebne usluge platnog prometa.

Prednosti

 • Učinkovitije upravljanje likvidnošću

  Učinkovitije upravljanje likvidnošću

  Centralizacija poslova riznice.

 • Dinamičnije poslovanje

  Dinamičnije poslovanje

  Jedna točka pristupa svim vašim računima.

 • Troškovno racionalnije poslovanje

  Troškovno racionalnije poslovanje

  Korištenje pogodnosti grupne povezanosti.

Naše usluge - podrška vašem poslovanju

 • Cash Management International (CMI)

  Cash Management International (CMI)

  Usluga omogućuje centraliziranje poslovanja Riznice na razini čitave grupe. Jedna točka pristupa svim računima daje vam mogućnost da s jednog mjesta inicirate platne naloge te primate izvode za sve račune otvorene u Raiffeisen grupi i kod banaka partnera. Na raspolaganju vam je softverska aplikacija (CMI) ili web aplikacija (CMI@WEB).

 • Cross Border Margin Pooling (CBMP)

  Cross Border Margin Pooling (CBMP)

  Usluga kojom se povezanim klijentima Raiffeisen grupe odobravaju dodatne mjesečne kamate na osnovu ukupnih stanja depozita koje drže na svojim lokalnim računima. Pritom sredstva i dalje ostaju na računima te su na raspolaganju, što znači da nema stvarnog (fizičkog) prebacivanja sredstava pri korištenju ove usluge.

 • Notional Pooling (NP)

  Notional Pooling (NP)

  Usluga povezivanja lokalnih eurskih transakcijskih računa istog klijenta ili računa vlasnički povezanih osoba s ciljem obračuna kamata na ukupni raspoloživi saldo po svim povezanim računima. Kod Notional Poolinga nema stvarnog (fizičkog) prebacivanja sredstava. Sredstva i dalje ostaju na računu što znači da su slobodna za raspolaganje, dok se stanja svih računa uključenih u NP zbrajaju (netiraju), a taj zbroj (netirano stanje svih računa) postaje osnovica za obračun kamata.

 • Poslovanje putem SWIFT mreže

  Poslovanje putem SWIFT mreže

  Bez obzira gdje se u inozemstvu nalazi vaša matična kuća i/ili Riznica pružamo vam mogućnost dostavljanja Izvadaka o stanju i promjenama po računu na inozemnu Banku prema vašim instrukcijama. Sukladno vašim instrukcijama izvršavamo i platne naloge zaprimljene putem SWIFT-a.

Podrška

RBA INFO

Info telefon za poslovne subjekte

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam upit na e-mail

Poslovnice

Popis poslovnica