IBAN (International Bank Account Number)

IBAN je međunarodni bankovni broj računa, koji je za prekogranična plaćanja u RH uveden 2004. godine i u punoj primjeni je od 2007. godine. IBAN može biti sastavljen od maksimalno 34 alfanumerička znaka koji precizno identificiraju državu, banku te klijentov račun u banci.

Hrvatski IBAN sastoji se od 21 alfanumeričkog znaka.

 

Od 1. lipnja 2013. godine IBAN konstrukcija računa nalogodavatelja obvezna je i u nacionalnom platnom prometu, a od 1. lipnja 2014. godine IBAN konstrukcija računa na nalogu za nacionalna plaćanja obvezna je i za račun primatelja plaćanja. 

Prilikom otvaranja transakcijskoga računa u RBA automatski vam se dodjeljuje IBAN kojeg trebate iskomunicirati s vašim poslovnim partnerom kako bi priljevi uredno pristizali u banku.

Podatak o vašem IBAN-u, dostupan vam je na Izvatku o stanju i prometu po transakcijskom računu te na internetskom bankarstvu.

Važno je napomenuti da banke u zemljama EU naplaćuju dodatnu naknadu ukoliko platni nalog ne sadrži IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika.

Kako biste izbjegli dodatne troškove ino-banaka, zatražite vašeg inozemnog partnera IBAN i SWIFT adresu te ove podatke obavezno navedite na nalogu za plaćanje u inozemstvo.