Gubitak ili krađa kartice

Gubitak ili krađu kartice ODMAH prijavite pozivom na RBA INFO telefon!

U slučaju gubitka ili krađe kartice nazovite nas

Pozivi iz zemlje

RBA INFO telefon

Pozivi iz inozemstva

RBA INFO telefon