Održivo ESG financiranje

Projektno financiranje, Investicijski i krediti za izgradnju, kupovinu ili adaptaciju nekretnina

Održivo ESG financiranje

Projektno financiranje, Investicijski i krediti za izgradnju, kupovinu ili adaptaciju nekretnina

Saznajte više

Što je održivo financiranje?

 

Održivo ili ESG (okolišno, društveno i upravljačko) financiranje je financiranje različitih namjena. U ulozi tržišnog lidera na ESG financijskom tržištu, želimo podržati svoje klijente u prelasku na ugljično neutralne tehnologije i druge aktivnosti u skladu s globalnim trendovima. To se odnosi na postepeni prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050., kao i na smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. 
Financiramo zelene investicije, kao što su ulaganja u obnovljive izvore energije. Također, financijski podržavamo tranzicijske investicije za mjerljivo smanjenje emisija CO2 i uštedu energije, kao i sve aktivnosti s pozitivnim djelovanjem na klimatske promjene.  
Naši proizvodi su oblikovani po mjeri na način da uzimaju u obzir potrebe klijenata, ali se drže i nacionalnih smjernica te aktivnosti određenih EU Taksonomijom. 

Kome smo namijenili EGS financiranje?

 

• Održivim gradovima i zajednicama
• Gospodarenju otpadom
• Zelenoj energiji
• Upravljanju vodama
• Kružnom gospodarstvu
• Zelenim objektima
• Zdravstvu
• Edukaciji
• I ostalim održivim namjenama.

 

Koje vrste kredita nudimo u sklopu održivog financiranja?

 

ESG Investicijski krediti – krediti sa zelenom ili socijalnom namjenom koji zadovoljavaju predefinirane kriterije. Primjeri zelenog kreditiranja su investiranje u unapređenje energetske učinkovitosti u procesima proizvodnje, zeleni transport, zelena energija itd. 

ESG Projektno financiranje – financiranje projekata s mjerljivim okolišnim utjecajem. 

ESG krediti za izgradnju, kupovinu ili adaptaciju nekretnina – krediti za stambene ili javne objekte u skladu s lokalnim regulativama i EU Taksonomijom. Cilj je povećanje energetske učinkovitosti i ušteda energije bilo da se radi o izgradnji novih objekata, rekonstrukciji postojećih objekata ili kupovini objekata.

 

Tu smo za vas, uz stručnu podršku i savjetovanje kod izdanja održivih obveznica

1. Savjeti o dinamici, opcijama i prilikama na tržištima održivih dužničkih vrijednosnih papira

2. Savjeti u vezi sa specifičnim zahtjevima / zahtjevima za financiranje i uloga aranžera i  
voditelja knjige upisa

3. Suradnja prilikom odabira agencije za ocjenu održivosti