Održivo (ESG) financiranje

Održivost nema alternativu, a ekonomija i ekologija idu zajedno.

Održivo (ESG) financiranje

Održivost nema alternativu, a ekonomija i ekologija idu zajedno.

Kontakt
sto_je

Što je održivo financiranje?

Održivo ili ESG (okolišno, društveno i upravljačko) financiranje je financiranje vaših ulaganja koja imaju mjerljiv održiv (ESG) učinak, bilo putem “zelenih” kredita ili izdavanja “zelenih” obveznica. 
Financiramo zelene investicije, kao što su ulaganja u obnovljive izvore energije, zelene objekte, zeleni prijevoz, gospodarenje otpadom, upravljanje vodama, kao i ostale ESG namjene. Također, financijski podržavamo vaše investicije usmjerene na postepeno (tranzicijsko) mjerljivo smanjenje emisija CO2 i uštedu energije, kao i sve aktivnosti s pozitivnim djelovanjem na klimatske promjene.  
U ulozi tržišnog lidera na ESG financijskom tržištu, želimo vas podržati u prelasku na ugljično neutralne tehnologije i druge aktivnosti u skladu sa globalnim trendovima, kao i ciljevima EU vezanima uz postepeni prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo do 2050., kao i na smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. 

Naše proizvode smo oblikovali na način da uzimaju u obzir vaše potrebe i ESG ulaganja, ali su istovremeno usklađeni s nacionalnim smjernicama i aktivnostima određenim EU Taksonomijom.

koja_ulaganja

Koja ulaganja se smatraju ESG investicijama?

Sva vaša (ESG) ulaganja usmjerena na:

• zelene objekte,
• zelenu energiju,
• zeleni prijevoz,
• gospodarenje otpadom,
• upravljanje vodama,
• kružnom gospodarstvu,
• zdravstvo,
• edukacije,
• održivim gradovima i lokalnim samoupravama
Ili bilo koje drugo ulaganje koje zadovoljava nacionalne smjernice i aktivnosti određene EU Taksonomijom.

koje_vrste

Koje vrste kredita nudimo u sklopu održivog financiranja?

ESG Investicijski krediti – dugoročni krediti sa zelenom ili socijalnom namjenom koja zadovoljava predefinirane kriterije. Primjeri zelenog kreditiranja su investiranje u unapređenje energetske učinkovitosti u procesima proizvodnje, zeleni transport, zelena energija itd. 

ESG Projektno financiranje – projektno financiranje se temelji na realizaciji vašeg projekta s mjerljivim okolišnim utjecajem.  Otplata kredita veže se uz financiranu imovinu i očekivani projektni tijek novca te vrijednost osiguranja projektne imovine koja je uložena u ESG namjene. 

ESG krediti za izgradnju, kupovinu ili adaptaciju nekretnina – krediti namijenjeni vašim investicijama u stambene ili javne objekte u skladu s lokalnim regulativama i EU Taksonomijom. Cilj je povećanje energetske učinkovitosti i ušteda energije bilo da se radi o izgradnji novih objekata, rekonstrukciji postojećih objekata ili kupovini objekata.

usluge

Usluge na tržištu kapitala

Zelene obveznice su kao instrument financiranja značajno prisutne i imaju snažan rast u EU te postoji sve veći interes izdavatelja za izdavanje zelenih, ali i drugih oblika održivih obveznica u Hrvatskoj. Smatramo da su zelene obveznice budućnost dužničkog tržišta kapitala i snažno radimo na tome da našu Banku pozicioniramo kao lidera u tom segmentu. 

Stoga smo tu za vas, uz stručnu podršku i savjetovanje kod izdanja zelenih, ali i drugih oblika održivih obveznica, što uključuje:

1. savjete o dinamici, opcijama i prilikama na tržištima održivih dužničkih vrijednosnih papira,

2. savjete u vezi sa specifičnim zahtjevima / zahtjevima za financiranje i uloga aranžera i  
voditelja knjige upisa,

3. suradnju prilikom odabira agencije za ocjenu ESG održivosti.