Skrbništvo i poslovi depozitara

Skrbništvo i poslovi depozitara

Saznajte više

Skrbništvo

 

Fleksibilnost i konkurentnost!

Usluga skrbništva jedan je od temelja dobro organiziranog poslovanja s financijskim instrumentima. U RBA, skrbništvo nije samo pohrana financijskih instrumenata već i čitav niz usluga s dodanom vrijednošću. Pružamo profesionalnu brigu za svu domaću i inozemnu financijsku imovinu u koju ste investirali ili tek namjeravate investirati! Na raspolaganju vam je tim visokoobrazovnih RBA stručnjaka koji raspolaže jedinstvenom kombinacijom lokalnog znanja i međunarodnog iskustva te svoje znanje, iskustvo i osobni pristup klijentu kontinuirano nadograđuju usvajanjem svjetskih standarda. Kvaliteta usluge potvrđena je i na međunarodnoj razini nagradama vodećih publikacija u području skrbničke industrije - "Global Custodian" i "Global Finance". 

Prednosti

 • Rješenja prema vašim potrebama

  Rješenja prema vašim potrebama

  Individualni pristup je naš prioritet!

 • Dostupnost usluge putem internetskog bankarstva

  Dostupnost usluge putem internetskog bankarstva

  Pregled financijskih instrumenata na računu klijenta i transakcija koje čekaju namiru 24/7 putem internetskog bankarstva.

 • Custody news service

  Custody news service

  Dostava ključnih, aktualnih novosti s domaćeg tržišta te iz regije i svijeta.

 • Poslovi depozitara

  Poslovi depozitara

  Usluga depozitne banke namijenjena društvima za upravljanje investicijskim fondovima.

Više o usluzi skrbništva

 • Usluga skrbništva namijenjena je svim domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama.

  Usluga skrbništva namijenjena je svim domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama.

  Financijski instrumenti na skrbničkom RBA računu vaše su vlasništvo, ne ulaze u imovinu skrbnika niti u likvidacijsku ili stečajnu masu!

  Standardni poslovi skrbništva obuhvaćaju:
  • brzu i efikasnu namiru domaćih i inozemnih financijskih instrumenata bez administrativnih barijera i na jednom skrbničkom računu,
  • pohranu cjelokupne imovine (domaće i inozemne financijske instrumente, novac) na istom skrbničkom računu,
  • praćenje i izvršavanje korporativnih akcija vezanih uz domaću i inozemnu imovinu,
  • podmirivanje poreznih obveza te aktivnosti vezane uz povrat poreza,
  • redovno dnevno i mjesečno izvješćivanje investitora o stanju i promjenama na skrbničkom računu,
  • diskrecija vođenja računa (načelo tajnosti).

Usluga depozitne banke

 • Usluga namijenjana društvima za upravljanje investicijskim fondovima.

  Usluga namijenjana društvima za upravljanje investicijskim fondovima.

  Standardni poslovi depozitara

  • namira transakcija imovine fonda u zemlji i inozemstvu,
  • pohrana financijskih instrumenata zasebne imovine fonda,
  • informiranje te izvršavanje korporativnih akcija, usluga glasanja na skupštinama društva u Hrvatskoj i inozemstvu (proxy voting),
  • kontrola izračuna vrijednosti pojedinačnog udjela u fondu,
  • kontrolni poslovi depozitara sukladno zakonskim propisima,
  • izvješćivanje HANFA-e o provedenoj kontroli.

  Dodana vrijednost
  • visoko automatizirana aplikacija za vrednovanje fondova,
  • usluga s dodanom vrijednošću:
          - prijeboj, namira i vrednovanje izvedenica,
          - account manager,
          - detaljne informacije o domaćem i ino tržištima (market profile)
  • brojna izvješća na zahtjev klijenata.

Više informacija

Kontakti

Brojevi telefona:

01/6174 327, 6174 350

 

Povezane stranice

Croatian National Bank (CNB)
Croatian Financial Services Supervisory Agency (Cr. abbrev. HANFA)