Raiffeisen Bank International

Jedna od vodećih bankovnih grupacija u Srednjoj i Istočnoj Europi

 

Raiffeisen Bank International AG (RBI) dio je austrijske bankovne grupacije Raiffeisen (RBG), koja je prema veličini ukupne bilančne svote najveća i najsnažnija bankovna grupacija u toj zemlji. Na RBG se odnosi oko četvrtine austrijskoga bankovnog tržišta. Sa svojih 285 autonomnih, lokalnih Raiffeisen banaka RBG posjeduje najgušću mrežu banaka u zemlji s oko 1.500 poslovnica. U Austriji zapošljava približno 29.000 ljudi.

Struktura RBG-a obuhvaća tri razine, koje se sastoje od autonomnih, lokalnih Raiffeisen banaka, regionalnih Raiffeisen banaka na razini pokrajina te RBI-ja. Autonomne, lokalne Raiffeisen banke privatne su zadružne institucije i vlasnice regionalnih Raiffeisen banaka u svojim pokrajinama, a te regionalne banke glavni su dioničari RBI-ja.

1. razina: 285 autonomnih Raiffeisen banaka koje posluju lokalno putem oko 1.500 poslovnica, kao i regionalne Raiffeisen banke i specijalizirana društva, čine cjelovitu i razgranatu bankovnu mrežu. Svaka autonomna Raiffeisen banka koja posluje na lokalnoj razini univerzalna je banka s ponudom bankovnih usluga, a istovremeno i vlasnica regionalne Raiffeisen banke u svojoj pokrajini.

2. razina: Osam regionalnih Raiffeisen banaka (Raiffeisen Landesbanken i Raiffeisenverband) omogućuju uravnoteženje likvidnosti i pružaju druge centralizirane usluge u području djelovanja autonomnih Raiffeisen banaka na lokalnoj razini. Premda je njihovo poslovanje u organizacijskoj strukturi RGB-a jasno utvrđeno, nije ograničeno samo na određena zemljopisna područja. Regionalne Raiffeisen banke također su neovisne univerzalne banke i glavni dioničari RBI-ja.

3. razina: RBI, kao središnja institucija regionalnih Raiffeisen banaka i pridruženih kreditnih institucija, u toj funkciji i sa zadaćom pružanja središnjih usluga čini treću razinu.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra ne samo Austriju, u kojoj je vodeća institucija korporativnog i investicijskoga bankarstva, nego i Srednju i Istočnu Europu (SIE). Njegove banke kćeri pokrivaju 12 tržišta te regije. Osim toga, Grupa obuhvaća i brojne pružatelje drugih financijskih usluga, primjerice u područjima leasinga, upravljanja imovinom, kao i spajanja i pripajanja društava.

Za 28,6 milijuna klijenata skrbi oko 45.000 djelatnika putem približno 1.500 poslovnica. Dionice RBI-ja uvrštene su na Bečkoj burzi od 2005. godine.

S ukupnom bilančnom svotom (nakon spajanja) u iznosu 203 milijarda eura (na dan 31. ožujka 2024.) RBI je među vodećim austrijskim poslovnim i investicijskim bankama.

U ožujku 2017. dovršeno je spajanje društava RZB i RBI. Objedinjena institucija posluje pod nazivom Raiffeisen Bank International AG, kao prethodno RBI, a dionice RBI-a i dalje će biti uvrštene na Bečkoj burzi. RBI je preuzeo sva prava, obveze i dužnosti društva prenositelja, RZB-a.

Među najvećim bankovnim grupacijama u regiji SIE-a
RBI je u regiji SIE-a poslovao i prije nego što je ondje započeo proces političke tranzicije, prije pada „željezne zavjese“: svoju prvu banku kćer u Mađarskoj osnovao je još davne 1986. Stoga se banka ponosi s već 30 godina iskustva u bankovnom poslovanju u toj regiji.

Niše na međunarodnim tržištima
Za podršku svojim poslovnim aktivnostima RBI djeluje i putem predstavništava te poslovnica za pružanje usluga na odabranim lokacijama Azije i Zapadne Europe.

 

Zaštitni znak Raiffeisena je zabatni križ. Znak se sastoji od dvije stilizirane, prekrižene konjske glave, a simbolizira zaštitu od svih vanjskih opasnosti i zla te se i danas može naći na seoskim kućama Srednje Europe. Postojanje zabatnog križa veže se uz europske pučke tradicije koje datiraju nekoliko stoljeća unatrag. Zabatni križ prihvaćen je kao zaštitni znak još 1877. godine, za života Friedricha Wilhelma Raiffeisena, osnivača i mentora Raiffeisen korporacijskog pokreta. Zabatni križ se razvio u međunarodno prepoznatljiv znak s vrlo pozitivnim konotacijama koje predstavljaju RZB diljem svijeta.

 

Više informacija na web stranici Raiffeisen Bank International AG