Etički kodeks

Raiffeisen Bank International AG (RBI) je dio austrijske Raiffeisen grupe banaka. Osnovna načela te grupe su izvedena iz zamisli F.W. Raiffeisena, koji je smatrao da bi sva ekonomska aktivnost trebala biti orijentirana prema socijalnoj solidarnosti i samopomoći, kao i održivosti.

RBI i s njim povezana društva koja čine RBI Grupu predstavljaju važne ekonomske čimbenike u Austriji i mnogim drugim zemljama u kojima posluju. Predani smo održivom korporativnom poslovanju i s njim povezanoj socijalnoj odgovornosti. Našu ulogu u poslovnom svijetu karakterizira odgovornost prema našim klijentima, zaposlenicima i dioničarima te prema cjelokupnomu društvu.

Etički kodeks RBI Grupe određuje osnovne vrijednosti i čini temelj korporativne kulture Banke koja je usklađena sa zakonom i orijentirana prema etičkim načelima. Etički kodeks RBI Grupe jamči da će naše ponašanje u poslovanju i etičkim pitanjima biti u skladu s najvišim standardima, koji su temeljeni na sljedećim vrijednostima:

• usredotočenost na klijenta
• profesionalnost
• kvaliteta
• međusobno poštovanje
• inicijativa
• timski rad
• integritet

Sve navedene vrijednosti Raiffeisen grupe uključuju načelo dobroga korporativnog upravljanja.

Sve aktivnosti Marketinga i odnosa s javnošću Raiffeisenbank Austria d.d. obavljaju se u skladu s odrednicama Etičkoga kodeksa RBI te odrednicama "ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing (2011)". Prijevod teksta kodeksa na hrvatski jezik u cijelosti možete preuzeti s web stranice ICC Hrvatska.

Dokumenti etičkog kodeksa

Etički kodeks RBI Grupe