Fotografije menadžmenta

Fotografije menadžment tima Raiffeisenbank Hrvatska.

Uprava

 • Liana Keserić - predsjednica Uprave
  • Liana Keserić
   • IT
   • Organizacija, upravljanje procesima i projektima
   • Sigurnost
   • Ured Uprave
   • Sukladnost
   • Unutarnja revizija
   • Pravni poslovi
   • Upravljanje ljudskim potencijalima
   • Odnosi s javnošću
   • Poslovna inteligencija
   • Financije
   • Upravljanje aktivom i pasivom
    

     Fotografija

 • Daniel Mitteregger - član Uprave
  • Daniel Mitteregger

   • Upravljanje kreditnim rizicima Non-retail klijenata
   • Upravljanje kreditnim rizicima Retail klijenata
   • Poslovanje s restrukturiranim klijentima i naplata
   • Kontrola rizika
     Fotografija

 • Zoran Košćak - član Uprave
  • Zoran Košćak

   • Financijska tržišta i investicijsko bankarstvo
   • Financijske institucije, financiranje i skrbništvo
   • Financijsko savjetovanje
   • Ekonomska i financijska istraživanja
     Fotografija

 • Ivan Žižić - član Uprave
  • Ivan Žižić

   • Poslovanje s velikim poslovnim sustavima i strukturirano financiranje
   • Poslovanje s gospodarstvom i poduzetništvom
   • Upravljanje s proizvodima u poslovanju s pravnim osobama
   • Upravljanje prodajom
   • Operativno poslovanje
   • Nabava i Opći poslovi

     Fotografija

 • Višnja Božinović - članica Uprave
  • Višnja Božinović

   • Upravljanje segmentima i proizvodima za mass segment
   • Prodaja i distribucijski kanali
   • Strateški projekti i poslovni kontroling
   • Privatno i premium bankarstvo
   • Marketing i upravljanje odnosom s klijentima
   • Poslovanje s malim i srednjim poduzetništvom

     Fotografija