Odaberite paket koji najbolje odgovara opsegu vašeg poslovanja

 • FlexiBIZ paketi

  FlexiBIZ paketi

  Usluge u paketu Redovna naknada FlexiBIZ
  STANDARD 
  FlexiBIZ
  BALANCE
  FlexiBIZ
  BONUS
  Održavanje računa/računa nerezidenta/Održavanje FlexiBIZ štednoga računa 30,00 HRK mjesečno po računu bez naknade bez naknade bez naknade
  Otvaranje FlexiBIZ štednoga računa* 100,00 HRK jednokratno 50% popusta bez naknade bez naknade
  Nalog za plaćanje zadan mBIZ mobilnim bankarstvom - interni 2,30 HRK po nalogu 5 naloga bez naknade - -
  Nalog za plaćanje zadan mBIZ mobilnim bankarstvom - eksterni 2,30 HRK po nalogu 5 naloga bez naknade - -
  Nalog za plaćanje zadan iDIREKT internetskim bankarstvom i/ili mBIZ mobilnim bankarstvom - interni 2,30 HRK po nalogu - 5 naloga bez naknade
  10 naloga bez naknade
  Nalog za plaćanje zadan iDIREKT internetskim bankarstvom i/ili mBIZ mobilnim bankarstvom - eksterni 2,30 HRK po nalogu - 5 naloga bez naknade
  10 naloga bez naknade
  Trajni nalog - interni 3,00 HRK po nalogu 5 naloga bez naknade 5 naloga bez naknade 5 naloga bez naknade
  Trajni nalog - eksterni 3,00 HRK po nalogu 5 naloga bez naknade 5 naloga bez naknade 5 naloga bez naknade
  Izvadak o stanju i prometu na računu - slanje poštom 2,00 HRK po stavci - bez naknade bez naknade
  Izvadak o stanju i prometu na računu - slanje e-mail
  0,10 HRK po stavci
  bez naknade bez naknade bez naknade
  Izdavanje debitne kartice  25,00 HRK jednokratno bez naknade - jedna kartica bez naknade - jedna kartica bez naknade - jedna kartica
  Naknada za iDIREKT 30,00 HRK mjesečno po računu bez naknade bez naknade bez naknade
  USB uređaj ili SmartCard kartica s FINA certifikatom (izdavanje novog uređaja ili zamjena postojećeg zbog promjene podataka ili isteka certifikata) 200,00 HRK 20% popusta 40% popusta 60% popusta
  Naknada za mBIZ  20,00 HRK mjesečno po računu bez naknade bez naknade bez naknade
  Naknada za mDIREKT Stanje računa 10,00 HRK mjesečno po broju 50% popusta bez naknade bez naknade
  Naknada za eDeal 15,00 HRK mjesečno bez naknade bez naknade bez naknade
  Upisnina za pravnu osobu - Business MasterCard kreditna kartica 400,00 HRK jednokratno 25% popusta 50% popusta 75% popusta
  Naknada za odobrenje dopuštenoga prekoračenja do 12 mjeseci** 1,10-5,00%
  min.1.000,00 HRK
  10% popusta 15% popusta 25% popusta
  ORYX Asistencija - usluga tehničke pomoći na cesti**   - Pomoć na cesti RH Pomoć na cesti RH + Drugi Auto
  Povlaštena tečajnica**   - bez naknade bez naknade
  Iznos naknade   60,00 HRK
  po računu
  95,00 HRK
  po računu
  130,00 HRK
  po računu

  * Ugovaranje dostupno samo malim poduzetnicima i obrtnicima
  ** Dostupno samo u sklopu FlexiBIZ paketa