FlexiBIZ poduzetnički paketi

FlexiBIZ poduzetnički paketi

Saznajte više

Upitnik za klijente - poslovni subjekti (1.487 KB)

Prilog 1 Upitnika za klijente - poslovne subjekte (208 KB)

Prilog 2 Upitnika za klijente (180 KB)

Upitnik za klijente - fizičke osobe s registriranom djelatnošću (597 KB)

Upitnik za klijente - država, lokalna i regionalna uprava i samouprava, međunarodne misije i organizacije (1.616 KB)

Informativni predložak za deponenta (101 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BONUS.pdf (211 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BALANCE.pdf (114 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (188 KB)

Izvadak iz Tarife za poslovne subjekte (336 KB)

Izvadak iz Odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte - u primjeni od 1.10.2022. (361 KB)