FlexiBIZ prekoračenje po transakcijskom računu

FlexiBIZ prekoračenje po transakcijskom računu

Saznajte više

Zahtjev za financiranje (537 KB)

Kvartalno financijsko izvješće, tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (84 KB)

Tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (61 KB)

Obrazac za sociodemografske podatke (167 KB)

Opći uvjeti - za okvirne kredite - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu (primjenjuju se na ugovore sklopljene do 19.09.2011.) (58 KB)

Opći uvjeti - za okvirne kredite - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu (primjenjuju se na ugovore sklopljene od 01.04.2019.) (346 KB)

Opći uvjeti za kredit - dopušteno prekoračenje na neodređeno vrijeme od 1.6.2018. (282 KB)

Odluka o visini naknada za usluge Banke - Točka A Opće odredbe (114 KB)