Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

Saznajte više

Sponzorstva

Financijski podržavamo projekte u koje vjerujemo, koji dijele naše vrijednosti i u čijem uspjehu želimo sudjelovati. Projekte podržavamo donacijama, putem sponzorstava i vlastitim angažmanom u realizaciji pojedine aktivnosti, vodeći pritom računa da šira zajednica ima koristi od njih. Poseban naglasak pri odabiru projekata koje financijski podržavamo stavljamo na one projekte koji su usmjereni na dobrobit i obrazovanje djece i mladih, razvoj i promicanje sporta, promicanje kulture i umjetnosti te ekologiju. Promicanjem projekata iz tih područja osnažujemo strategiju društveno odgovornog poslovanja, imajući u cilju osnažiti najranjivije dijelove zajednice.