Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Saznajte više

Dokumentacija i obrasci za otvaranje transakcijskog računa

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - rezidenti (457 KB)

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - nerezidenti (110 KB)

Ugovor o RBA transakcijskom računu (2.120 KB)

Prijava potpisa (635 KB)

Upitnik za klijente - poslovni subjekti (1.487 KB)

Prilog 1 Upitnika za klijente - poslovne subjekte (208 KB)

Prilog 2 Upitnika za klijente (180 KB)

Upitnik za klijente - fizičke osobe s registriranom djelatnošću (597 KB)

Upitnik za klijente - država, lokalna i regionalna uprava i samouprava, međunarodne misije i organizacije (1.616 KB)

Informativni predložak za deponenta (101 KB)

Obrasci za izmjene po transakcijskom računu

Ugovaranje - Ukidanje - Promjena servisa (861 KB)

Promjena informacija o poslovnom subjektu (1.334 KB)

Promjena ovlaštenja po računu (312 KB)

Uvjeti poslovanja

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BONUS.pdf (211 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BALANCE.pdf (114 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (188 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata od 6.7.2022. (59 KB)

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (410 KB)

Opći uvjeti poslovanja za brokerske i skrbničke usluge (637 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (361 KB)