Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Transakcijski račun

Odaberite otvaranje računa putem online zahtjeva i FlexiBIZ BONUS paket koristite 6 mjeseci bez naknade.

Saznajte više

Dokumentacija i obrasci za otvaranje transakcijskog računa

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (441 KB)

Informativni predložak za deponenta (142 KB)

Ugovor o RBA transakcijskom računu (1.708 KB)

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - rezidenti (457 KB)

Popis dokumentacije potrebne za otvaranje RBA transakcijskoga računa - nerezidenti (110 KB)

Prijava potpisa (635 KB)

Upitnik za klijente - poslovni subjekti (4.130 KB)

Prilog 1 Upitnika za klijente - poslovne subjekte (208 KB)

Prilog 2 Upitnika za klijente (180 KB)

Upitnik za klijente - fizičke osobe s registriranom djelatnošću (1.191 KB)

Upitnik za klijente - država, lokalna i regionalna uprava i samouprava, međunarodne misije i organizacije (2.171 KB)

W8BEN-E (314 KB)

W-9 (132 KB)

Obrasci za izmjene po transakcijskom računu

Ugovaranje - Ukidanje - Promjena servisa (805 KB)

Promjena informacija o poslovnom subjektu (1.384 KB)

Promjena ovlaštenja po računu (238 KB)

Uvjeti poslovanja

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BONUS.pdf (211 KB)

Opća pravila i uvjeti o pogodnostima ORYX Asistencije uz RBA FlexiBIZ BALANCE.pdf (114 KB)

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (441 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (359 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (129 KB)