Transakcijski račun

Transakcijski račun

Saznajte više

Česta pitanja

 • Kako uplatiti temeljni kapital u RBA?
  • Prije uplate temeljnog kapitala, a u svrhu dobivanja detaljnijih instrukcija za uplatu, potrebno je u Banku dostaviti kopiju Osnivačkog akta društva (osobno ili e-mailom).

 • Kako dodati ili ukinuti potpisnika po računu?
  • Prijava novog potpisnika/brisanje potpisnika po transakcijskom računu provodi se na temelju obrasca Promjena ovlaštenja  i identifikacije potpisnika. Prijavu potpisa moguće je izvršiti u svim RBA poslovnicama te je prilikom istoga potrebna i osobna identifikacija osobe za koju se potpis prijavljuje uvidom u original osobnog identifikacijskog dokumenta. Obrazac Prijava potpisa za poslovanje s RBA (popunjava se ukoliko ovlaštenik već nije popunio i dostavio navedeni obrazac).

 • Kako najjednostavnije uplatiti gotovinu na svoj transacksijski račun?
  • Uplata gotovine može se izvršiti na bankomatima s uplatnom funkcijom. Lokacije uplatnih bankomata potražite ovdje.

 • Kako dobiti BON2 obrazac?
  • BON2 možete zatražiti putem internetskog bankarstva, osobno u poslovnici banke ili dostavom zahtjeva u banku (poštom, mailom ili faksom). Zahtjev može zatražiti zastupnik društva ili potpisnik po računu.

 • Kako ću znati koje naknade plaćam u poslovanju po svom transakcijskom računu?
 • Kako zatvoriti transakcijski račun?
  • Za zatvaranje RBA transakcijskog računa potrebno je dostaviti Zahtjev za zatvaranje računa ovjeren potpisom osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje u originalu u bilo koju od Poslovnica RBA. Za pokretanje postupka zatvaranja računa potrebno je na istome osigurati sredstva za naplatu naknade. Iznos naknade utvrđen je Izvatkom iz tarife banke za poslovne subjekte. Nadalje, po zatvaranju računa pokreće se i obračun preostalih naknada po računu koje se nisu namirile te je shodno tome potrebno na računu osigurati nešto više sredstava za podmirenje troškova. Ostatak će biti prenesen na račun koji je naveden na Zahtjevu za zatvaranje računa.

 • Kako zatražiti naknadnu dostavu izvadaka?
  • Naknadnu dostavu izvadaka moguće je zatražiti putem zahtjeva u slobodnoj formi ovjerenog od strane osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje. Zahtjev je moguće predati osobno u poslovnici Banke ili poslati poštom, faksom ili emailom. Za navedeno se naplaćuje naknada sukladno Izvatku iz tarife banke za poslovne subjekte.