POS terminal

POS terminal

Saznajte više
POS

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima (78 KB)

Opći uvjeti za prihvat kartica za plaćanje roba i usluga (145 KB)

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima - u primjeni od 15.12.2019. (73 KB)