Zaštita od tržišnih rizika

Vaše poslovne potrebe

 

Zaštitite se od tečajnih i kamatnih rizika!

Korištenjem derivativnih instrumenata možete zaštititi svoje poslovanje od tržišnih rizika. Naš profesionalni tim s dugogodišnjim iskustvom za svoje klijente nudi sve potrebne informacije o dostupnim proizvodima te individualna rješenja za složene strukture zaštite od rizika.

Prednosti

 • Smanjenja izloženost tržišnim rizicima

  Smanjenja izloženost tržišnim rizicima

  Transformirajte tržišne rizike u mjerljive varijable

 • Efikasno upravljanje novčanim tokom

  Efikasno upravljanje novčanim tokom

  Zaštitite se od promjene tečaja ili kamatnih stopa na tržištu

 • Individualan pristup

  Individualan pristup

  Nudimo rješenja prilagođena vašim potrebama

Instrumenti zaštite od tečajnih rizika

 
 • FX forward (terminska kupoprodaja deviza)
  • FX forward je kupoprodaja deviza kojom se tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizira na određeni dan u budućnosti (dospijeće je duže od dva radna dana). Terminska kupoprodaja deviza koristi se na primjer u svrhu zaštite od promjene tečaja kod budućih novčanih tokova, budžetiranja te fiksiranja računa dobiti i gubitka.

 • Flexi forward
  • Flexi forward je kupoprodaja deviza kojom se tečaj i iznos dogovaraju na današnji dan, a kupoprodaja se realizira u unaprijed dogovorenom vremenskom intervalu u budućnosti. Ova usluga omogućava veću fleksibilnost od terminske kupoprodaje deviza u pogledu izvršenja konverzije jer dogovoreni tečaj vrijedi cijeli vremenski interval umjesto jednoga dana, a dogovoreni iznos može se konvertirati odjednom ili u dijelovima u navedenom razdoblju.

 • FX swap
  • FX swap je instrument zamjene jedne valute za drugu koji se koristi na način da se istodobno dogovara kupovina u spotu i prodaja u forwardu jedne valute za drugu. U slučaju viška likvidnosti u jednoj valuti, FX swapom može se prevladati manjak likvidnosti u drugoj valuti, a trošak se odnosi na kamatni diferencijal na kotirane valute.

 • FX opcija
  • FX opcija daje pravo, ali ne i obvezu kupcu opcije da kupi ili proda definirani iznos valute na dogovoreni datum prema dogovorenom tečaju (strike). Kupac opcije ima pravo izvršiti opciju (kupiti/prodati valutu po dogovorenim uvjetima) ako mu to odgovara, s obzirom na tržišni tečaj na dan dospijeća opcije, a za navedeno pravo plaća premiju. Call opcija daje pravo na kupnju, a Put opcija daje pravo na prodaju valute.

Instrumenti zaštite od kamatnih rizika

 
 • Forward rate agreement (FRA)
  • Forward rate agreement (FRA) je proizvod kojim se varijabilne obveze vezane za referentne kamatne stope zamjenjuju fiksnim kamatnim stopama i obratno. FRA se dogovara na današnji dan s početkom u budućnosti za razdoblje od jednog mjeseca do godine dana. FRA se koristi pri fiksiranju budućih kamatnih prihoda odnosno rashoda po kratkoročnim pozajmicama (dozvoljeno prekoračenje po računu, revolving kredita) te štiti od promjena referentnih kamatnih stopa.

 • Kamatni swap (IRS)
  • Kamatni swap (IRS) je proizvod kojim se varijabilne obveze vezane za referentne kamatne stope zamjenjuju fiksnim kamatnim stopama i obratno. Kamatni swap se dogovara na rok duži od godine dana, a koristi se za fiksiranje kamatne stope kod dugoročnih kredita (vezanih uz Euribor, Libor, Zibor), pri planu i analizi dugoročnih projekata gdje bi promjena varijabilne kamatne stope mogla ugroziti pozitivnu kalkulaciju isplativosti te kod očekivanja da će se kamatne stope u nekom budućem razdoblju povećati.

 • Cross currency swap (CCS)
  • Cross currency swap (CCS) je proizvod kojim se obveze u jednoj valuti zamjenjuju obvezama u drugoj valuti, a moguće ga je ugovoriti uz varijabilnu ili fiksnu kamatnu stopu. CCS se koristi u slučaju kada su kreditne obveze u jednoj valuti, a potraživanja u drugoj.

Kontaktirajte nas

Pišite nam!

Pošaljite nam upit na e-mail.

Nazovite nas!

Radnim danom od 8:00 sati do 16:30 sati