RaiConnect

Komunicirajte s bankarom gdje god da se nalazite, bez dolaska u banku.

RaiConnect

Komunicirajte s bankarom gdje god da se nalazite, bez dolaska u banku.

Saznajte više

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (359 KB)

Zahtjev za ugovaranje promjenu otkaz (391 KB)

RaiConnect uputa za korištenje (2.010 KB)

Opći uvjeti korištenja usluge RaiConnect (1.646 KB)