RaiConnect

Komunicirajte s bankarom gdje god da se nalazite, bez dolaska u banku.

RaiConnect

Komunicirajte s bankarom gdje god da se nalazite, bez dolaska u banku.

Saznajte više

Izvadak iz Odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte - u primjeni od 1.10.2022. (361 KB)

Izvadak iz Tarife za poslovne subjekte (336 KB)

Zahtjev za ugovaranje promjenu otkaz (391 KB)

RaiConnect uputa za korištenje (2.010 KB)

Opći uvjeti korištenja usluge RaiConnect (1.646 KB)