RBA mBIZ

Mobilno bankarstvo za poslovne korisnike

RBA mBIZ

Mobilno bankarstvo za poslovne korisnike

Saznajte više

Česta pitanja

 • Kako ugovoriti RBA mBIZ - mobilno bankarstvo?
  • RBA mBIZ mobilno bankarstvo možete ugovoriti temeljem obrasca Promjena servisa ovjerenog od strane zastupnika društva. RBA mBIZ - mobilno bankarstvo s autorizacijskom funkcijom je moguće ugovoriti samo za osobe koje su ovlaštene za raspolaganje sredstvima po računu. Zastupnik i korisnik moraju biti identificirani od strane banke uvidom u valjani identifikacijski dokument u osobnoj prisutnosti. Ovlaštenja koja su korisniku definirana na RBA iDIREKT - internet bankarstvu preslikavaju se na ovlaštenja po RBA mBIZ - mobilnom bankarstvu, i obrnuto. Obrazac je potrebno u originalu dostaviti osobno ili poštom u najbližu poslovnicu banke.
   Novi kodovi za mBIZ mogu se dobiti reaktivacijom mobilnog bankarstva koja se provodi putem obrasca u privitku potpisanog od strane zastupnika društva ili zadavanjem zahtjeva za reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije putem servisa RBA iDIREKT - internetsko bankarstvo. 

 • Zaprimio sam jednokratne kodove za mBIZ, ali ne mogu aktivirati aplikaciju.
  • Prvi dio koda za aktivaciju zajedno s linkom na uputu za aktivaciju dobijete na svoj e-mail. Ako niste zaprimili e-mail poruku, molimo kontaktirajte naš Kontakt centar na tel: 072 92 92 92.

 • Mogu li ugovoriti mBIZ online?
  • Ugovoriti servis RBA mobilnog bankarstva za poslovne subjekte moguće je jedino u poslovnicama banke.

 • Kako reaktivirati mBIZ aplikaciju i dobiti novi kod?
  • Reaktivaciju RBA mBIZ aplikacije najbrže možete samostalno napraviti putem iDIREKT internetskog bankarstva kroz predefinirani zahtjev.
   U slučaju nemogućnosti zatražite reaktivaciju osobno u poslovnicama banke, putem obrasca Promjena servisa potpisanog od strane ovlaštenog zastupnika.

    

 • Kakav je sigurnosti aspekt mBIZ-a?
  • RBA na internetskom i mobilnom bankarstvu primjenuje najviše sigurnosne standarde.

 • Imam tehničke poteškoće prilikom generiranja jednokratne zaporke mTokena, što napraviti?
  • U slučaju pojavnosti greške prilikom generiranja jednokratne zaporke na mTokenu potrebno je kontaktirati Kontakt centar na 072 92 92 92.