SEPA (Single European Payment Area)

Korisnička uputa za korištenje aplikacije FINA konverter zbrojnoga naloga u pain.001 (752 KB)

Uputa za klijente - pain.001 - siječanj 2021 (2.299 KB)

Osnovna pravila provođenja SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking (114 KB)

Uputa za klijente - camt. 053, 052 i 054 (1.075 KB)