SEPA izravno terećenje

 

SEPA izravna terećenja
Od 5. lipnja 2017. RBA pruža uslugu izvršenja SEPA izravnog terećenja prema pravilima SDD sheme. SDD je nacionalna platna usluga u eurima za terećenje računa Platitelja u korist računa Primatelja plaćanja, pri čemu platnu transakciju zadaje Primatelj plaćanja na temelju Suglasnosti koju je prethodno prikupio od Platitelja.

Vrste SDD shema
- Osnovna SDD shema (Core shema) - namijenjena Platiteljima potrošačima (fizičke osobe)
- Poslovna SDD shema (B2B shema) - namijenjena Platiteljima nepotrošačima (poslovni subjekti)

Više informacija pročitajte u letku SEPA izravna terećenja.

Preduvjet/preporuke za Primatelja plaćanja

 

- sklopiti Ugovor o SEPA izravnom terećenju s bankom koja je pristupila SDD shemi 
- prilagoditi datoteku plaćanja XML formatu prema ISO20022 standardu – pain.008
- kreirati bazu Suglasnosti Platitelja - moguće ako Platitelj ima otvoren račun u banci koja je pristupila odgovarajućoj shemi 
- omogućiti zadavanje naloga putem RBA iDIREKT- a korištenjem USB/SmartCard s FINA certifikatom/RBA mBIZ
- omogućiti zaprimanje izvatka camt.053  
- prilagoditi sw podršku za zaprimanje informacija o statusu naloga i propisanih kodova –pain.002

Prednosti

 

Za PLATITELJA:
+ jednostavan način za redovito plaćanje obveza uz umanjenje rizika od posljedica zakašnjelih plaćanja
+ pravo potrošača na povrat sredstava u roku od 8 tjedana – Osnovna shema
+ pravo na definiranje posebnih uvjeta i parametara za provedbu izravnih terećenja - Osnovna shema

Za PRIMATELJA:
+ sigurnije izvršenje naplate unutar prethodno definiranog vremenskog roka
transparentnije upravljanje likvidnošću i naplatom potraživanja
+ automatizacija procesa naplate i smanjenje administrativnih troškova poslovanja
+ provođenje izravnih terećenja putem jedne poslovne banke korištenjem jedinstvenog platnog instrumenta pain.008

Detaljna pravila i uvjeti definirani su Pravilima Osnovne i Poslovne SDD sheme, a iste možete pronaći na službenoj web stranici www.sepa.hr.