SEPA (Single European Payment Area)

Osnovne informacije

 • SEPA

  SEPA

  SEPA je inicijativa Europske Unije (EU) s ciljem uspostavljanja jedinstvenoga sustava platnoga prometa za brza i sigurna plaćanja uz jednake standarde, formate i pravila u načinu izvršenja plaćanja.

 • Područje SEPA-e obuhvaća

  Područje SEPA-e obuhvaća

  36 država - sve članice EU; Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksenburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska te Island, Lihtejnštajn, Norveška, Švicarska, Monako, San Marino, Andora, Vatikan

   

 • Pravila SEPA-e za platne transakcije

  Pravila SEPA-e za platne transakcije

  Platitelj i Primatelj plaćanja nalaze se unutar jedinstvenoga područja SEPA-e.
  Valuta: EUR

Format i vrste poruka prema SEPA standardu

 • Kreditni transfer (poruka pain.001 - format ISO 20022 XML)

  Kreditni transfer (poruka pain.001 - format ISO 20022 XML)

  Nalog za izvršenje plaćanja iniciran od strane Platitelja prema svom Pružatelju platnih usluga (banci) koje banka prenosi u korist Primatelja plaćanja.
  Koristi se format ISO 20022 XML (zamjena za zbrojni nalog).
  Poruka pain.001 sadrži širi skup podataka u odnosu na postojeći zbrojni nalog (uglavnom opcionalna polja).
  Za isplatu plaća u okviru navedene poruke pain.001, nije potrebno podnošenje Specifikacije, već odabir posebne oznake za isplatu plaća.

  Osnovna pravila provođenja SEPA datoteke s grupom naloga Batch Booking možete pročitati ovdje

 • Izvještajne poruke (obavijesti i izvodi)

  Izvještajne poruke (obavijesti i izvodi)

  SEPA omogućuje klijentima zaprimanje različitih vrsta izvješća koja sadrže širi skup podataka i informacija u odnosu na postojeća izvješća. Ako klijent želi izvješća i obavijesti u formatu SEPA-e učitavati u svoj sustav, potrebna je tehnička prilagodba sustava klijenta.
  Vrste SEPA poruka u XML formatu:
  Poruka pain.002 - obavijest o odbijenim nalozima iz datoteke pain.001 zadane putem elektronskoga bankarstva.
  Poruka camt.053 - izvadak po računu – odgovara SWIFT formatu MT 940.
  Poruka camt.052 - izvadak po računu unutar dana – odgovara SWIFT formatu MT 941/942, sadrži podatke o prometu i stanju na računu tijekom dana.
  Camt. poruke sadrže stavke povrata i pozitivnog odgovora na opoziv naloga.

 • Detaljna pravila i upute

  Detaljna pravila i upute

  Detaljna pravila i upute možete pronaći na službenoj web stranici www.sepa.hr.

Prilagodba za klijente

 • Građani

  Građani

  Građani (potrošači) sve naloge za plaćanja na šalteru ili putem internetskoga bankarstva obavljaju jednako kao i do sada.

 • Poslovni subjekti

  Poslovni subjekti

  Poslovni subjekti (trgovačka društva, obrtnici, poljoprivredna zanimanja i slobodne djelatnosti) koji za elektronička plaćanja koriste datoteke zbrojnoga naloga, trebaju izvršiti prilagodbu sustava za kreiranje datoteka u novom formatu XML 20022.
  • ako učitavate u svoj informatički sustav nove vrste izvještajnih poruka (pain.002 i camt.053/052) treba izvršiti prilagodbu sustava u skladu s propisanim shemama SEPA-e za prihvat i učitavanje pripadajućih poruka.
  • provjerite sadrže li fakture koje dostavljate poslovnim partnerima obvezne informacije (IBAN).

 • Banke, platni sustavi i ostali pružatelji platnih usluga

  Banke, platni sustavi i ostali pružatelji platnih usluga

  Banke, platni sustavi i ostali pružatelji platnih usluga prilagođavaju svoje sustave i tehnološka rješenja kako bi bili usklađeni sa standardima SEPA-e.
   

 

Model:

HR

Poziv na broj primatelja/platitelja:


 
 

IBAN primatelja*:


 

 

*Ukoliko želite kontrolirati ispravnost poziva na broj u korist prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba upišite i IBAN primatelja.