Krediti za mala poduzeća i obrtnike

Preskočite prepreke na poduzetničkom putu uz različite mogućnosti financiranja

Krediti za mala poduzeća i obrtnike

Preskočite prepreke na poduzetničkom putu uz različite mogućnosti financiranja

Saznajte više

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.1.2023. (322 KB)

Odluka o visini naknada za usluge Banke - Točka A Opće odredbe (124 KB)

Zahtjev za financiranje (618 KB)

Kvartalno financijsko izvješće, tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (84 KB)

Tablica zaduženosti, kupci i dobavljači (62 KB)

Obrazac za sociodemografske podatke (167 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.4.2019. (394 KB)

Opći uvjeti za kreditno i dokumentarno poslovanje s poslovnim subjektima od 1.6.2018. (407 KB)