Faktoring

Otkup potraživanja - jednostavno i brzo financiranje

Faktoring

Otkup potraživanja - jednostavno i brzo financiranje

Saznajte više

Što je faktoring?

 

Faktoring je oblik kratkoročnog financiranja otkupom kvalitetnih nedospjelih potraživanja, nastalih s osnove isporučene robe i/ili obavljenih usluga. 
Otkupom potraživanja banka prodavatelju (dobavljaču) isplaćuje 100% otkupljenog iznosa potraživanja prije njegovog dospijeća, umanjen za iznos obračunate kamate i naknade. Na dan dospijeća dužnik (kupac) izvršava plaćanje u korist banke, čime se podmiruju otkupljena potraživanja. 

Prednosti faktoringa

 • Jednostavna i brza realizacija

  Jednostavna i brza realizacija

  Brzo i jednostavno realizirajte financiranje otkupom nedospjelih potraživanja bez novog zaduženja, smanjenja vaše kreditne sposobnosti i bez standardnih instrumenata osiguranja.

 • Poboljšanje likvidnosti i bolje upravljanje novčanim tokom

  Poboljšanje likvidnosti i bolje upravljanje novčanim tokom

  Ostvarite naplatu posla odmah po isporuci - prodajom potraživanja prije roka dospijeća po računu i tako poboljšajte novčani tok vašeg poduzeća. Pravovremenim plaćanjem obveza prema dobavljačima, provjerite svoju mogućnost ishodovanja dodatnih popusta ili rabata. Povećajte svoju konkurentnost prodajom potraživanja banci, ako želite kupcima omogućiti produžene valute plaćanja bez dodatnih jamstava.

 • Zaštita od rizika neplaćanja kupaca

  Zaštita od rizika neplaćanja kupaca

  Zaštitite se od rizika neplaćanja kupaca uz Bezregresni faktoring, u kojem banka na sebe preuzima rizik naplate od dužnika (kupca).

   

 • Poluga razvoja za daljnju ekspanziju poslovanja

  Poluga razvoja za daljnju ekspanziju poslovanja

  Sredstva dobivena prodajom potraživanja prije roka dospijeća usmjerite u nove poslove i daljnje širenje poslovanja. Prenošenjem praćenja naplate ustupljenih potraživanja možete svoje vrijeme usmjeriti na vlastite prodajne aktivnosti te sniziti troškove vašeg poslovanja.

 • Poboljšanje boniteta

  Poboljšanje boniteta

  Pretvorite svoja potraživanja u novac korištenjem faktoringa i tako smanjite potrebu za kratkoročnim kreditiranjem.

 

Stručnost i iskustvo u faktoring poslovanju

Naši djelatnici imaju dugogodišnje iskustvo i stručnost u faktoring poslovanju. Uz individualni pristup i partnerski odnos pratimo vaše potrebe i kreiramo najbolja rješenja za financiranje temeljem prodaje potraživanja. 

Kontaktirajte nas!

Zatražite više informacija i ponudu.

Pošaljite nam upit na e-mail.

Nazovite nas!

Kontakt brojevi Faktoringa:

091 6324 607
091 6324 019